Kommun, politik & service
19 dec 2022

Kommunfullmäktige 2022-12-19

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Måndag 2022-12-19, kl. 13.00 Plats: Folkets Hus Pajala, biosalongen


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Gemensam överförmyndarnämnd – justering reglemente och avtal om samverkan
3. Valärende – ledamöter till Lapplands Överförmyndarnämnd
4. Valärende – revisor Pajala Folkets Husförening
5. Budget 2023
6. Delgivningar
7. Medborgarinitiativ
8. Anmälan av motioner
9. Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 19 dec 2022 09:39