Kommun, politik & service
28 nov 2022

Kommunfullmäktige 28 nov

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Måndag 2022-11-28, kl. 10.00 Plats: Folkets Hus Pajala


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård
3. Taxa dragvägar
4. Sammanträdesplan 2023
5. Handlingsprogram LSO Räddningstjänsten
6. Val av revisorer
7. Val av Kommunstyrelsen
8. Val av ledamöter till Bygg och miljönämnden
9. Val av ledamöter till Individnämnden
10. Val av ledamöter till Valnämnden
11. Nomineringar av nämndemän
12. Val av ledamöter till krisledningsnämnden
13. Val av ledamöter till Pajalabostäder AB
14. Val av ledamöter till Pajala Värmeverk AB
15. Val av representant E-nämnden
16. Val av ombud och övriga uppdrag
17. Val av gode män
18. Redovisning av obesvarade motioner
19. Delgivningar
20. Medborgarinitiativ
21. Anmälan av motioner
22. Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 28 nov 2022 09:44