Kommun, politik & service
15 aug 2022

Kommunfullmäktige 15 augusti

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Måndag 2022-08-15, kl. 13.00 Plats: Folkets Hus Pajala


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Arvode röstmottagare
3. Äskande för bemanning Teknik och service
4. Uppsägning uppdrag som kommunrevisor
5. Valärende – ordinarie Norrbottens kommuners fullmäktige
6. Valärende – ersättare E-nämnden
7. Valärende – ersättare Gymnasienämnden
8. Reglemente Bygg och miljö
9. Delgivningar
10. Medborgarinitiativ
11. Anmälan av motioner
12. Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 15 aug 2022 12:30