Kommun, politik & service
13 jun 2022

Kommunfullmäktige 13 juni

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Måndag 2022-06-13 , kl. 10.00 Plats: Folkets Hus Pajala


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Information Kulturskolan
3. Junosuando ledningsnät korsande väg 395
4. Partistöd 2022
5. Taxa för tillsyn, kontroll och handläggning inom lagen om tobaksfria
nikotinprodukter
6. Översyn av taxa för försenad restaurangrapportering
7. Delgivningar
8. Medborgarinitiativ
9. Anmälan av motioner
10. Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 13 jun 2022 09:59