Kommun, politik & service
28 apr 2022

Kommunfullmäktige 11 april

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Måndag 2022-04-11 , kl. 10.00 Plats: Junosuando Länk till ljudupptagning finns längre ner på sidan.


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

 

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Årsredovisning 2021
- Föredragning
- Revisorerna
- Allmänhetens frågestund
- Fastställande av bokslut (årsredovisning)
- Beslut om ansvarsfrihet
3. Beslut om ansvarsfrihet
4. Avtal för finansiering av fordon inklusive tjänsten fordonsförsäljning
5. Investeringsmedel till Vattenskyddsområden
6. Investeringsäskande gällande vatten och avlopp Södra Byavägen i Kangos
7. Taxor tekniska tjänster
8. Ny ekonomisk rambudget Pajala Airport
9. Beslut från Länsstyrelsen
10. Valärende – ordinarie Bygg och miljönämnden
11. Valärende – ledamot Pajalabostäder
12. Valärende – ordinarie kommunstyrelsen
13. Valärende – ledamot Pajala Värmeverk AB
14. Valärende – ersättare kommunstyrelsen
15. Delgivningar
16. Anmälan av motioner
17. Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 28 apr 2022 08:49