Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
10 jan 2022

Hur var 2021 för dig som företagare?

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning om det lokala företagsklimatet. Är du en av de 200 företagare i Pajala kommuns som fått enkäten?

Pajala har under de senaste åren haft en av bottenplaceringarna bland landets kommuner. Under pandemin har vi tyvärr haft svårt att föra dialog med er lokala företag om hur vi tillsammans kan verka för ett bättre klimat men vi har kunnat ha några företagarfrukostar under hösten 2021 och erbjudit företagsbesök för de som vill bidra med tankar och åsikter om förbättringar. Vi hoppas 2022 möjliggör fler dialogträffar och samverkansmöjligheter. Enheten för strategisk utveckling arbetar med en ny strategi för näringslivsfrågor som vi siktar på att ha klar under det första halvåret av 2022. Strategin ingår som ett kapitel tillsammans med boende, infrastruktur mm i en lokal Landsbygdsutvecklingsplan som innefattar utvecklingsfrågor i hela kommunen.

Under 2021 så har vi börjat att skicka ut nyhetsbrev från strategisk utveckling kopplat direkt mot näringslivet, vad är på gång inom kommunen samt hos våra samarbetspartners. Vi kommer att fortsätta med dessa och är ni inte anmälda och vill få utskicken så anmäler ni på länken nedan.

Vi är tacksamma om du vill besvara frågorna i enkäten om hur det senaste året varit för dig som företagare. Med många svar får vi ett bra underlag att förbättra företagsklimatet. Du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter.

Läs mer om undersökningen på länken nedan.

Enkäten är öppen till den 31 mars.

 

Metod för enkäten
Antal enkäter beror på folkmängd och antal företag

Hur många företag i varje kommun som får enkäten beror på två saker: Hur många invånare kommunen har och hur många företag eller arbetsställen som är registrerade i kommunen. Det är viss skillnad på företag och arbetsställe. Ett företag har sitt huvudkontor i kommunen. Ett arbetsställe är en del av ett större företag. En butik som ingår i en kedja med butiker i många kommuner är ett arbetsställe. För att avgöra hur många enkäter som ska skickas i en kommun räknas både företag och arbetsställen.

Hur många enkäter skickas?

I kommuner med färre än 50 000 invånare och färre än 1 200 företag/arbetsställen är huvudregeln att vi skickar ut 200 enkäter. I kommuner med antingen fler än 50 000 invånare och/eller fler än 1 200 företag/arbetsställen skickar vi i stället enkäter till 400 företagare. De tre storstadsområdena är undantagna från dessa regler och vi skickar enkäter till 600 företagare i Malmö och Göteborgs kommun och 1 200 enkäter till företagare i Stockholms kommun.

Vem får en enkät?

Företag som är aktuella för undersökningen är privata företag med huvudkontor i den aktuella kommunen. Utöver vanliga aktiebolag ingår främst enskilda firmor men även ekonomiska föreningar, bankaktiebolag och försäkringsbolag m.m. Arbetsställen med fler än 25 anställda men som inte har sitt huvudkontor i kommunen är också med i urvalet. De företag som saknar anställda är aktuella för enkätundersökningen om de har en årsomsättning på minst 300 000 kronor. Andelen egenföretagare ska inte, om inte näringslivsstrukturen i kommunen kräver det, överstiga tio procent av urvalet. I de allra minsta kommunerna finns inte 200 företag som uppfyller alla kriterier och där görs en totalundersökning.

I första hand skickas enkäterna till Svenskt Näringslivs medlemsföretag i andra hand till företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vanligt är att ungefär två tredjedelar av urvalet består av medlemsföretag och en tredjedel av företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 10 jan 2022 10:35
Senast uppdaterad 10 jan 2022 11:31