Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
30 dec 2021

Lägesrapport om översvämning i Kangos

På grund av isläget i Lainioälven har vattnet stigit vilket för med sig konsekvenser för boende och samhällsservice. Vi uppdaterar löpande nedan och i sociala medier om händelseförloppet och de beslut om åtgärder som tas.

 

Torsdag 2021-12-30 kl. 14.20

Kokningsrekommendationen för kranvattnet upphör att gälla från och med idag, 30/12, då provresultaten visar på god kvalitet. Med detta glädjande besked vill vi önska Kangosborna ett gott nytt år!

Skulle kvaliteten på vattnet försämras eller bedömas som osäkert igen kommer vi att omgående skicka ut SMS om detta och informera här på hemsidan samt på Facebook och Instagram.

 

Torsdag 2021-12-23 kl 11:15

Vi bedömer att läget i Kangos är fortsatt stabilt men behåller vår bevakning över helgerna. Om någon förändring skulle inträffa kommuniceras det här på kommunens hemsidan samt på våra sociala kanaler.

Fortsätt att koka kranvattnet innan ni dricker det, i övrigt går det att använda precis som vanligt och duger utmärkt till att koka julpotatisarna.

Ett stort tack och en god jul vill vi rikta till Kangosborna och till våra duktiga medarbetare som gjort en fantastisk insats i samband med allt detta!

 

Måndag 2021-12-20 kl: 11:00

Läget i Kangos är stabilt i dagsläget, men vi följer utvecklingen kontinuerligt över helgerna. Tills vidare går det nu att använda avloppet som vanligt och vi vill rikta ett stort tack till alla Kangosbor som följt restriktionerna och bidragit till att inte belasta avloppet under den mest kritiska perioden.

Kranvattnet ska fortfarande kokas innan förtäring. 

De boende som är oroliga för sina fastigheter, rekommenderar vi att ta kontakt med försäkringsbolag.

Förtydligande angående isläget, det rör sig inte om en egentlig ispropp utan det är bottenfrusen is i 7-8 kilometer som följs av partier med normalt istäcke och bottenfrusna partier ända ner till kusten. Det går alltså inte att få bort isen genom sprängning eller på något annat sätt.

 

Lördag 2021-12-18 kl: 15.15

Vi har under dagen med polisens hjälp flugit över området för att kartlägga isläge och vattenstånd. Isproppen är fortfarande ca. 4 km lång och vattnet har börjat leta sig nya rännor utefter stränderna. Norr om byn ser vi att istäcket lägger sig längre norrut, medan söder om byn är det fortsatt is varvat med bröten. Vattenståndet är oförändrat och vi fortsätter arbetet för att hålla VA infrastrukturen i drift. 

Väg 886 beräknas vara farbar under början av nästa vecka. 

 

Fredag 2021-12-17  kl: 15.30

Läget i Kangos bedöms nu som stabilt mycket tack vare Kangosbornas försiktiga vattenanvändning. Förutsatt att detta fortsätter hoppas vi att hela byn ska kunna fira jul under relativt normala omständigheter.

Vi påminner om att fortsätta koka kranvattnet innan förtäring samt att hålla övrig vattenförbrukning på absolut minimum.

 

Fredag 2021-12-17  kl: 09.30 

Vattennivån ligger stabilt sedan midnatt och kommunens krisledningsgrupp jobbar för fullt med att säkra infrastrukturen tillsammans med andra aktörer. 

Uppmaningen om att hålla vattenförbrukningen på absolut lägsta nivå kvarstår. Vi påminner även om att koka dricksvattnet innan förtäring.

 

Torsdag 2021- 12-16  kl: 18.10

Vattennivån har sjunkit undan på den östra sidan om älven i och med det nygrävda diket på väg 886 men vattennivån ökar däremot på västra sidan längs Norra byavägen, vattnet tar alltså två olika vägar. Isproppen uppskattas till ca 4-5 km men drönarfilmning kommer ske under fredag förmiddag för att bedöma läget.

Reningsverket kommer stängas p g a den höga vattennivån i älven. Vi kommer pumpa över avloppsvatten i slambilar och köra det till Pajala med start torsdag kväll. Vi uppmanar därför boende i Kangos som har kommunalt V/A att minska vattenförbrukningen till ett minimum gällande toalettbesök och hygien i Kangos. Detta är ett måste för att inte behöva stänga avloppssystemet.

 

Onsdag 2021-12-15 kl : 13.55

Vägtrumma är beställd och kommer installeras i avgrävningen om vattenmassorna minskar. Om allt går bra kan förhoppningsvis väg 886 vara farbar igen i mitten på vecka 51.

 

Onsdag 2021-12-15 kl: 12.00

Väg 886 kommer grävas av för att leda om vattnet och minska trycket vid ismassorna.

Kranvattnet från Kangos vattenverk måste kokas innan förtäring. En tankbil finns uppställd vid Holmas livs där det går bra att hämta dricksvatten i dunkar. Detta är en försiktighetsåtgärd medan vi inväntar provsvar om vattenkvaliteten.

 

Onsdag 2021-12-15  kl: 10.47

Väg 886 från Kangos mot Keräntöjärvi är stängd på grund av de höga vattenflödena. Pajala kommuns krisledningsgrupp har sammanträtt och Räddningstjänsten samverkar med Trafikverket för att besluta om vad som behöver göras i detta skede för att säkra medborgarnas trygghet och kringliggande fastigheter.

Bemanningssituationen inom äldreomsorgen påverkas i och med detta och vi söker nu extra personal till våra verksamheter, se enskilt inlägg.

 

 

Kontaktperson Pajala kommun

Säkerhetsansvarig Elisabeth Kostenius

elisabeth.kostenius@pajala.se

0978-123 07

Publicerad 15 dec 2021 10:49
Senast uppdaterad 30 dec 2021 02:22