Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
22 nov 2021

Kommunfullmäktige 2021-11-22

Pajala kommuns kommunfullmäktige

Tid: Måndag 2021-11-22, kl. 10.00

Plats: Folkets hus Pajala, Biosalongen
Webbsändning av sammanträdet sker via Youtube.se.

 

Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

 

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Demokratiutbildning/föreläsning
3. Revisorerna -redovisning rapporter
4. Sammanträdesplan 2022
5. Medfinansiering av Pajala Airport 2022
6. Driftstöd till Pajala Airport år 2022
7. Avgiftsfri kulturskola
8. Skattesats 2022
9. Budget 2022 och strategisk plan
   a) Föredragning
   b) Allmänhetensfrågestund
   c) Debatt
   d) Fastställande
10. Valärende - ersättare i Valnämnden
11. Valärende -ledamot krisledningsnämnden
12. Valärende -ledamot Pajala Värmeverk AB
13. Valärende - ersättare Pajala Värmeverk AB
14. Redovisning av obesvarade motioner
15. Delgivningar
16. Anmälan av motioner
17. Interpellationer och frågor

Publicerad 30 nov 2020 09:01
Senast uppdaterad 22 nov 2021 11:42