Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
27 sep 2021

Lägesrapport vecka 39

Under förra veckan, vecka 38 ökade smittspridningen i Pajala kommun rejält. Enligt regionens smittskyddsrapport hade Pajala kommun totalt 47 nya bekräftade fall. Den övervägande delen av dessa fall, 23 fall är skolelever i centrala Pajala.

Under inledningen av denna vecka (39)ser vi en fortsatt smittspridning i skolorna och antalet konstaterade fall har ökat med 13, således 36 fall totalt varav 4 är vuxna. Det förekommer även smittspridning i form av hushållskontakter inom förskolorna i centrala Pajala. För att spåra smittan har regionen genomfört screeningar i två klasser på Centralskolan. Flera konstaterade fall har upptäckts tack vare dessa screeningar. Sektor Barn- och utbildning har infört flera åtgärder:

 • Kontinuerligt samråd med smittskyddsläkaren i region Norrbotten
 • Kompletterat riskbedömningarna
 • Ställt in resor från byskolorna till centrala Pajala
 • Anpassat matsalssituationen
 • Anpassat elevschemat
 • Kompletterat med snabbtester och skyddsmaterial
 • Screenat två klasser efter samråd med smittskyddet i Norrbotten
 • Informationskampanjer om att stanna hemma vid symptom, god handhygien, hålla avstånd
 • Beslut om att införa delvis fjärrundervisning under vecka 39 på Centralskolan efter samråd
 • Anpassat undervisningen t.ex. fler moment utomhus, anpassning av lokalerna.

 

 

Sektorn stöd och omsorg arbetar intensivt för att undvika att smittspridningen tar sig in i verksamheterna. All personal inom äldreomsorgen har screenats under helgen. Screeningen fortsätter, men inga konstaterade fall har hittats inom äldreomsorgen. Verksamheterna uppdaterar tidigare genomförda riskbedömningar efter dessa nya förutsättningar.

Nu är det av yttersta vikt att vi alla hjälps åt att hindra smittans väg till våra verksamheter. 

 • Vi uppmanar anhöriga att inte göra besök på boende enheterna. Vid nödvändiga besök använd munskydd och kom ihåg att tvätta händerna samt hålla avstånd.
 • Vi uppmanar er som behöver kontakta oss att ringa eller maila.

 

Vi följer utvecklingen noggrant och nya förhållningsregler kan komma med kort varsel.

Nu är det viktigt att vi alla vidtar de åtgärder som behövs för att vi skall kunna hålla smittan utanför våra verksamheter.  Det är viktigt att vi reagerar snabbt på denna oroande utveckling och hoppas att alla har förstående för det.

 

Kontakt

Rektor - Smedskolan - Pajala, Pajala centralskola, Grundsärskolan

Lena Hannu

E-post:
Mobil: 076-136 15 44
Publicerad 27 sep 2021 03:26
Senast uppdaterad 27 sep 2021 03:32