Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
08 aug 2021

Ansök om finansiering för förstudier

Från 16 augusti till 31 oktober finns det möjlighet att ansöka om finansiering för att göra förstudier. Syftet med förstudier är att de ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förstudie är en möjlighet att inom nuvarande programperiod undersöka förutsättningar för ett nytt genomförandeprojekt i nästa programperiod.

Förstudier kan pågå i upp till nio månader, inklusive avslutsarbete. De kan maximalt beviljas 400 000 kronor i EU-stöd. EU-stödet kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget.

 

Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation

Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer

Insatsområde 5: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

 

 

Kontakt

Näringslivsstrateg

Erik Mella

E-post:
Tel: 0978-12107
Publicerad 06 aug 2021 11:22
Senast uppdaterad 06 aug 2021 11:26