Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
05 jul 2021

Information om algblomning

Det har kommit till Bygg- och miljöavdelningens kännedom att vissa av kommunens sjöar har drabbats av algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning (från Havs och Vattenmyndigheten samt SMHI).

Vad är algblomning?

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning från bland annat jordbruk, skogsbruk, avlopp och kanske även överfiske har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren.

 

Hur ser algblomning ut?

Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet, eftersom solljuset är starkast där. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

 

Vad orsakar algblomning?

 

Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Starkt solljus och lugnt väder ger goda förutsättningar för algblomning.

Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten, förbränning av fossila bränslen, och högintensivt jordbruk och skogsbruk är några av övergödningens orsaker.

Algblomning kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas.

 

Är algblomning farlig?

 

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt.

Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur.

Använd inte vatten med algblomning till matlagning eftersom kokning inte förstör gifterna.

Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem, det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för att inte riskera att få i sig vattnet.

 

Symptom vid förgiftning

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare. Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Sök hjälp, genom att tex. ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

 

Vad ska man göra vid algblomning?

Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning.

Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten.

Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 05 jul 2021 04:22
Senast uppdaterad 05 jul 2021 04:22