Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
24 jun 2021

Kommunalrådet berättar

Nu väntar en lång och skön sommar för de flesta av oss. Hittills har sommaren börjat bra, åtminstone om man som mig gillar värmen och solen. Tyvärr så kommer även myggen, vilket jag inte uppskattar lika mycket. Semestern står också för dörren för många anställda, vilket också många längtat till. Denna sommar liksom sommaren 2020 kan nog bli en mer hemester för många. Restriktioner råder ännu pga. Covid även om dom lättat upp lite.

Vi har hittills klarat oss relativt bra i Pajala Kommun under pandemin och vaccinationerna flyter på bra också. Men det gäller att vi alla fortsätter tänka på att hålla dom restriktioner som gäller. Ingen av oss vill att det kommer ytterligare en "våg" och att samhället får stänga ned igen.

Nu börjar vi ha betat av dom politiska mötena inför sommaren, måndag 31 maj hade vi sista allmänna utskottet innan sommaren, där det bla behandlas ett stort antal föreningsbidrag. Tisdag 1 juni hade vi budgetberedning inför budget 2022 och ett digitalt möte med IT Norrbotten om hur vi kan ha rådighet över samhällskritisk infrastruktur. Torsdagen innehöll bla styrelsemöte med Norrbottens Kommuner, där vi alltid har frågor som är gemensamma för hela Norrbotten och många intressanta och aktuella informationer. Gruppledarträff har vi ett antal gånger per år där vi tar upp information som långsiktig och strategisk. Denna gång fick vi information kring Post och Telestyrelsens samrådsunderlag kring nya regler för postutdelning samt att vi diskuterade ett antal remisser och svar som ska in till olika myndigheter innan sommaren.

Vindkraftsfrågan har hanterats i olika forum under våren, med många informationsmöten från olika aktörer. Allt för att vi politiker ska få så mycket underlag som möjligt innan beslut ska tas till hösten. De politiska partierna har också haft möten och flera är färdiga i sina ställningstaganden kring vindkraftsutbyggnaden i Käymävaara. Slutgiltigt beslut kring det kommunala vetot tas i kommunfullmäktige 11 oktober.

Under våren har vi haft ett antal budgetberedningar inför 2022, med dom förutsättningar och förändringar som alltid sker mellan åren. Sista budgetberedningen inför sommaren hade vi i början av juni. Nu ska sektorchefer, budgetansvariga komma med konsekvensbeskrivningar till utskotten som kommer efter sommaren i början av september. Budget 2022 är tänkt att tas på kommunfullmäktige 11 oktober.

Vi har nu också rekryterat en ny kommunchef efter att Per Naarttijärvi valde att avsluta sin anställning hos oss. Det är Stefan Millgård som kommer att tillträda sin tjänst från 1 juli och det finns ett kortare pressmeddelande på hemsidan och en mer utförlig presentation kommer efter att Stefan påbörjat sin anställning.

Det var en bra rekryteringsprocess och drygt 20 sökande till tjänsten, vilket känns bra att vi är attraktiva som arbetsgivare. Överlag har vi haft bra och många sökande till dom tjänster som Pajala Kommun har haft ute den senaste tiden. Vi har även rekryterat många som valt att flytta till kommunen, vilket känns bra.

Kaunis Irons miljöansökan för ett nytt miljötillstånd kommer också att hanteras under hösten och där kommer vi från kommunen också lämna in synpunkter. Vi är dock generellt positiva till den verksamhet som Kaunis Iron bedriver i våran kommun. Från Pajala Kommun har vi regelbundna avstämningar med bolaget och vi känner oss trygg med den verksamhet som dom bedriver och de framtidsplaner som bolaget kommunicerar med oss

 

Med dom orden vill jag önska er alla en riktigt fin och varm sommar

Ulrica Hammarström (S), Kommunalråd

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 24 jun 2021 02:35
Senast uppdaterad 24 jun 2021 02:35