Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
30 jun 2021

Här vill företagare och anställda ha en digital hubb

Vi har under juni haft ute en digital enkät för att kartlägga var det finns behov av en digital hubb. Undersökningen bestod av tre olika enkäter, en för anställda, en för företag och en för chefer inom den offentliga sektorn. Nu har vi sammanställt resultatet.

Enheten för strategisk utveckling på Pajala kommun har fått i uppdrag att se över möjligheten till att etablera digitala hubbar. Detta för att möjliggöra platsoberoende arbete för både privat och offentlig sektor samt för att bidra till nyföretagande och landsbygdsutveckling.

Med digital hubb menas: konstorlokal med möjlighet att hyra plats för både kortare och längre perioder. Lokalen innehar även mötesrum/konferensrum och gemensamma ytor. Undersökningen bestod av tre olika enkäter, en för anställda, en för företag och en för chefer inom den offentliga sektorn.

Sammanställningen av resultatet visar att störst behov av digital hubb bland anställda fanns i

  • Pajala (41%)
  • Korpilombolo (22%) 
  • Muodoslompolo (22%)

 

"Enklare att få ihop livspusslet och mer fritid "

”Minskad pendling”

”Enklare livspussel, större livskvalité”

 

Livskvalité, mer fritid och minskad pendling var dom vanligaste svaren vi fick när vi frågade om vilka positiva effekter en digital hubb skulle kunna ha.

 

Till hösten kommer vi att börja räkna på kostnader, se över våra lokaler och finansiering.

Har du några synpunkter eller frågor angående digitala hubbar eller om enkätundersökningen är du välkommen att kontakta Pia Lakkapää på enheten för strategisk utveckling.

Kontakt

Projektledare Leva & bo i Tornedalen

Pia Lakkapää

E-mail
Telefon 0978-120 55
Publicerad 30 jun 2021 10:11
Senast uppdaterad 30 jun 2021 11:05