Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
11 jun 2021

Badplatser med god vattenkvalité i Pajala kommun

Bygg- och miljöavdelningen har genomfört årets första vattenprovtagning vid fyra badplatser i Pajala Kommun.

God vattenkvalité finns vid följande badplatser: Isojärvi i Junosuando, Kauhajärvi nära Ohtanajärvi, Pentäsjärvi och badplatsen i Pajala, samt Ruokojärvi i Saittarova där det förekommit algblomning.

Samtliga badplatser har en tjänlig vattenkvalité, vilket innebär att ingen hälsorisk finns utifrån förekomst av låga bakteriehalter.

Ytterligare tre provtagningstillfällen av badvatten planeras under sommaren år 2021.
Du kan se provtagningsresultatet på Havs- och vattenmyndighetens hemsida som du hittar via följande länk: https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-pajala-kommun.html

 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 11 jun 2021 03:22
Senast uppdaterad 17 jun 2021 02:16