Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
28 maj 2021

Långsiktig rekrytering av utvecklingschef klar

Under mars avslutades rekryteringsprocessen av ny chef till enheten för strategisk utveckling och det blev klart att Fredrik Holmström som varit ställföreträdande för enheten sedan december nu fortsätter arbetet. Enheten för strategisk utveckling jobbar med frågor inom näringsliv, samhällsplanering, landsbygdsutveckling och kommunikation och driver även olika projekt inom området

Vem är då Fredrik?

Jag är en hemlängtande, hemvändare som levt utsocknes i ungefär 10 år.
Jag och min fru har tagit över mitt föräldrahem och flyttat in tillsammans med våra två barn där vi har naturen precis runt knuten.
Jakt och fiske ligger mig varmt om hjärtat och all möjlig tid spenderas oftast ute i skogen.

Jag har arbetat som chef i offentlig förvaltning i lite drygt 10 år och senast som avdelningschef i Haninge kommun.

Tanken på att flytta tillbaka norröver har alltid funnits och när andra barnet föddes så bestämde vi oss för att tiden var inne. Tryggheten, närheten till släkt och vänner, föreningsliv och intressen var helt avgörande i det beslutet och nu ett och ett halvt år efter samt en rasande pandemi till trots så har vi inte ångrat det en sekund.

 

Vad var det som lockade dig att söka det här jobbet?


Mitt första uppdrag här var att driva ett projekt som handlade om gemensam rekrytering och marknadsföring ihop med privata näringslivet, kommunen, Lapplands lärcentra och AF, det fick vi tyvärr pausa på grund av pandemin. I december fick vi omorganisera oss då vår kommunchef valde att sluta och jag fick då förfrågan om att kliva in som tillförordnad sektorchef för teknik och service samt strategisk utveckling. Under den här tiden i Pajala kommun har jag fått en bra inblick i våra möjligheter och utmaningar vilket har väckt ett stort intresse för att fortsätta vara med på resan och utveckla arbetet för kommunmedborgare, föreningar och näringsliv, därför sökte jag tjänsten.

Vi har mycket som vi gör bra men också mycket som vi behöver bli bättre på.  Jag ser en stor potential i att vi ska kunna leverera bra samhällsservice med korta ledtider och hög kvalité även om vi inte är riktigt där än.

Jag tycker utveckling är fantastiskt roligt, att göra något bra eller dåligt bättre är oerhört belönande och tillsammans med mina kollegor, politiken och alla er företagare och föreningar är detta något vi ska lyckas med, även om jag är ödmjuk inför utmaningen.

 

Vilka områden tänker du sätta tänderna i?

Våra företag, föreningar och eldsjälar som verkar i Pajala kommun är vår viktigaste och starkaste motor och att skapa en bra dialog och samarbete tillsammans för att utveckla kommunen är en stor nyckel för framgång.

De stora utmaningar som vi som kommun gemensamt har är bland annat kompetensförsörjning, vi ser stora pensionsavgångar inom 9 år där ca 40% av den arbetsföra befolkningen kommer att gå i pension. Detta samtidigt som vi har ett expansivt näringsliv inom bland annat besöksnäring och industri. Här gäller det att vi visar upp vår kommun på ett attraktivt sätt, visa på möjligheter och fördelar med att bosätta sig här samtidigt som vi möjliggör inflyttning och har en levande bostadsmarknad med försäljning och nybyggnation av hus.

Som kommun mäts vi varje år i olika underökningar bland annat svensk företagsranking och ställs mot övriga kommuner utifrån olika kategorier. Detta är en bra måttstock, verktyg och underlag i vårat arbete i dialogen med våra företagare för att kunna fokusera på vad vi som kommun behöver arbeta vidare med.

 

Vad tror du är viktigast för Pajalas utveckling?

Just nu pågår bland annat Leva och Bo i Tornedalen som är ett samarbete med Kolari kommun och Hej Hemby som är en satsning tillsammans med Övertorneå kommun. Dessa två projekt är direkt knutna till kompetensförsörjning och inflyttning vilket är två stora utmaningar som vi som kommun står inför.
Flygplatsutveckling med nybyggnation av ny ankomsthall bidrar till att vi kan ta emot besökare i större utsträckning och ytterligare öka attraktiviteten för att etablera sitt företag här.
Post & paket-infrastrukturen där man i våra byar har de grundläggande förutsättningarna för att kunna verka på orten.
Digitalisering av detaljplaner och arbete med att effektivisera GIS-arbetet och tillgängliggöra kartor med ex, besöksmål, friluftsområden och lediga tomter digitalt.
Vi arbetar just nu med att ta fram nya strategier där vi behöver få med er företagare och föreningar i processen så vi hamnar rätt i de aktiviteter som vi framgent kommer att fokusera på.

 

Enheten för strategisk utveckling innefattar:

Bland annat näringsliv, landsbygdsutveckling, samhällsbyggnad och minoritetsspråk.

 

Kontakt

Strategisk utvecklingschef samt tf. sektorchef Sektor teknik & service,

Fredrik Holmström

E-mail
Publicerad 28 maj 2021 10:03
Senast uppdaterad 28 maj 2021 10:04