Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
28 maj 2021

Alkoholhandläggning

Hej! Bygg- och miljöavdelningen har sedan den 1 mars 2021 tagit över ansvaret för alkoholhandläggningen. Den ansvariga nämnden för alkoholfrågor är fortfarande Bygg- och miljönämnden och detta förblir oförändrat. I praktiken innebär förändringen att istället för den tidigare alkoholhandläggaren kommer det nu vara miljöinspektörerna som handlägger beslut om tillstånd för er verksamhet, samt utför uppföljning och kontroll av servering av alkohol enligt alkohollagen. Vår förhoppning är att förändringen blir positiv för er då ni kommer att kunna vända er till samma avdelning vid frågor gällande både livsmedel och serveringstillstånd. Detta medför att Bygg- och miljöavdelningen har bättre förutsättningarna att göra en samlad bedömning, vilket kommer att underlätta handläggningen. Eftersom vi har flera handläggare som jobbar med detta kommer också tillgängligheten att öka. Just nu pågår det ett arbete med att överföra alla handlingarna till samma ärendehanteringssystem, så att alla ärenden som era verksamheter har koppling till bygg-, miljö- (livsmedel, miljö och hälsoskydd) samt alkoholfrågor kommer att finnas tillgängliga på samma avdelning och i samma system. Kontaktuppgifter: E-post: byggmiljo@pajala.se Telefon: 0978-120 00 och be telefonisten koppla er till en miljöinspektör, eller till vår administrativa handläggare. Önskar ni att skicka brev har vi följande adress: Pajala kommun Bygg- och miljöavdelningen               984 85 Pajala Hör gärna av er om ni har funderingar eller frågor kring detta. Maria Alldén, Bygg- och miljöchef

Publicerad 28 maj 2021 03:11
Senast uppdaterad 28 maj 2021 03:17
Serveringsställen och Covid-19
Boende & Miljö
28 maj 2021

Serveringsställen och Covid-19

Den 1 juli 2020 började lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Till lagstiftningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen (HSLF-FS 220–37). Lagstiftningen innebär kortfattat att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder. Reglerna gäller verksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna. Från och med den 14 december upphör dessutom de lokala allmänna råden att gälla och de ersätts med de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. På serveringsställen är det verksamheten som är ansvarig för att lagen följs. Bygg- och miljöavdelningen bedriver tillsyn över att avstånden hålls och att det inte blir trängsel vid serveringsställen. Om inspektörerna vid besök bedömer att en verksamhet inte följer lagen och föreskrifterna kommer de att behöva vidta åtgärder. Vid uppföljande besök kontrolleras om verksamheten vidtagit åtgärder. Om åtgärder inte vidtagits eller om bristerna är omfattande kan Bygg- och miljönämnden omedelbart stänga verksamheten.