Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
12 apr 2021

Kommunfullmäktige 2021-04-12

Pajala kommuns kommunfullmäktige

Tid: Måndag 2021-04-12 10.00
Plats: Folkets hus Pajala, Danslokalen
Webbsändning av sammanträdet sker via Youtube.se.

 

Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Har du frågor om årsredovisningen? Välkommen att maila vår ekonomienhet på ekonomienheten@pajala.se

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Årsredovisning – bokslut 2020
3. Revisionsberättelse
4. Allmänhetens frågestund
5. Fastställande av bokslut
6. Beslut om ansvarsfrihet
7. Biblioteksplan 2021–2023
8. Taxor industrimark
9. Taxor inom arbetsmarknadsenheten
10. Äskande av medel till containers
11. Äskande av medel Autiobron bredbandsdragning
12. Äskande verksamhetsfastigheter
13. Ekonomistyrningsprinciper
14. Valärende – ersättare i Valnämnden
15. Valärende – ordinarie ledamot Bygg- och miljönämnden
16. Avsägelse av förtroendeuppdrag
17. Valärende – ledamot i kommunstyrelsen
18. Valärende – ordinarie ledamot i Bygg och miljönämnden
19. Valärende – ordinarie ledamot i Pajalabostäder AB
20. Medborgarförslag
21. Delgivning
22. Anmälan av motioner
23. Interpellationer och frågor

Publicerad 26 okt 2020 09:58
Senast uppdaterad 12 apr 2021 01:18