Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
24 mar 2021

Nätverk för cykelleder utvecklas på Nordkalotten

Cyklingens popularitet har ökat kraftigt sedan slutet av 2010-talet. Turcykling kombineras ofta med naturturism och aktiviteten bidrar till en hälsofrämjande livsstil som leder till ökat välmående. Cykling är lämplig för de allra flesta eftersom rutter, dagsutflykter och takt kan väljas utifrån ens egna personliga förutsättningar och preferenser. För att komma i gång med turcykling krävs dessutom inga inköp av dyr utrustning utan det enda som behövs är att ha tillgång till en fungerande cykel.

De tre länderna har redan tidigare svarat på den växande efterfrågan på cykelvägar och tjänster, men utvecklingen kring cykling har bland annat i den finländska Lapplandsregionen fokuserat främst på mountainbike i närområdet till välbesökta turistdestinationer. Det nordiska STIL-projektet, som leds av Naturresursinstitutet Finland (Luke), fokuseras däremot på att ta fram mindre krävande rutter som i första hand följer asfalterade vägar med låg trafikintensitet.

Ett mångsidigt nätverk av långa cykelleder är förnärvarande under utveckling med målsättning att sammanlänka de nordliga delarna av Finland, Sverige och Norge. Målet med STIL-projektet är att ta fram och utveckla gränsöverskridande flerdagars cykelrutter som sammankopplas till servicetjänster längs vägen.

Seija Tuulentie, seniorforskare vid Naturresursinstitutet i Finland (Luke) är STIL-projektets ledare. ”Visionen är att du kan åka på flera dagars cykeltur i norr utan att behöva oroa dig för din egen förmåga att handha både utförandet, själva cyklandet, och cykelns underhåll. Rutterna är utformade för att passa ett brett spektrum av målgrupper, från familjer med barn till äldre. Även förbindelser med kollektivtrafik är viktiga” säger Seija Tuulentie

Outi Rantala, biträdande professor vid Lapplands universitet i Finland, koordinerar arbetet med att välja ut de cykelrutter på Nordkalotten som ska ingå i det tvååriga STIL-projektet. ”Turcykling är lokal turism när den är som bäst - en lugn åktur som tar dig nära den lokala kulturen och naturen på ett koldioxidutsläpp smart sätt. Samtidigt stöds Lapplands helårsturism”, förmedlar Outi Rantala.

De exakta vägsträckningarna för rutterna i det tvååriga STIL-projektet har ännu inte fastställts. För att tillhandahålla tjänster som underlättar cyklandet längs flerdagarsleder krävs medverkan och samarbete med ett stort antal företag i området. Ett nätverk av företag som är intresserade av att utveckla cykling håller därför på att initieras.

Pilotlederna i Sverige föreslås att huvudsak följa gränsälven från Haparanda till Karesuando samt andra naturliga ledstråk i den svenska delen av Tornedalen med vidare koppling till norra Finland och Nordnorge.

Pajala kommun är den svenska partnern i STIL och ansvarar för koordinering gällande utveckling av de rutter som i närtid, väljs ut att ingå i projektet för utveckling av gränsöverskridande cykelturism på Nordkalotten. Projektsamordnaren Roger Uusitalo, anställd på Pajala kommun, är ansvarig för den svenska delen av STIL-projektet.

”Pajala ligger mitt i Tornedalen och kommunen har en lång historia av gränsöverskridande förbindelser i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Vidare fungerar Pajala kommun, och Tornedalen i stort, som en språklig brygga på Nordkalotten vilket ger mervärden till STIL-projektet och är en tillgång vid bildandet av gränsöverskridande nätverk för test av pilotleder för cykelturism” förklarar Roger Uusitalo.

Den ansvarige projektsamordnaren på Pajala kommun avslutar med att säga ”Som svensk part i projektet är Pajala kommuns målsättning att pilotstudien ska lägga grunden för en kontinuerlig samverkan kring gränsöverskridande turism där svenska, finländska och norska aktörer tillsammans arbetar för att utveckla Nordkalotten till en gemensam destination för cyklister från både när och fjärran”.

 

Kontakt

Projektledare

Roger Uusitalo

Email
Telefon 046 70 6572981
Publicerad 24 mar 2021 04:20
Senast uppdaterad 24 mar 2021 04:23