Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
05 mar 2021

Viktig information till teknik och service kunder

Vi arbetar för tillfället intensivt med att byta verksamhetssystem för hantering av kundrelaterade frågor. Detta innebär en hel del förändringar som ni kunder framöver kommer att märka av. Anledningen till att vi byter system är för att säkra upp fakturahantering och kunddata för en förbättrad service gentemot er som kund.

En stor del av förändringen innebär att kommunalteknik från och med Maj 2021 kommer att fakturera samtliga kunder direkt från det nya kundsystemet. Därmed kommer fakturorna inte längre komma från kommunens övergripande ekonomiska system.

Samtliga av våra kunder kommer att:

  • Erhålla ett nytt kundnummer
  • Erhålla ett nytt anläggningsnummer
  • Erbjudas möjligheten att motta e-faktura

Fakturor

Fakturorna från och med kvartal två, 2021, kommer att se annorlunda ut med en helt ny layout, inte enbart utseendet utan även textinnehållet förändras för att bli tydligare.

Samtliga tjänster för renhållning samt vatten och avlopp kommer att byta namn. Detta för att det ska bli enklare att se vad man betalar för och att vi använder oss av branschorganisationernas standardbenämningar. Inga förändringar kommer att ske vad det gäller taxorna, enbart hur de är namngivna.

Vi kommer även få ett nytt bankgironummer för inbetalning. Var därför observanta vid betalning så att era inbetalningar når rätt mottagare.

För er som idag använder sig av autogiro kommer ekonomienheten att avsluta det medgivande som är kopplat mot oss. Ni kommer sedan få utskickat en ny blankett för medgivande till autogiro som är kopplat mot det nya bankgirot. Det är valfritt att anmäla sig för autogiro men föredrar ni att motta e-faktura/pappersfaktura går detta lika bra.

e-faktura

Från och med 1 juni 2021 kommer ni via er internetbank ha möjlighet att anmäla er för e-faktura och därmed slippa pappersfaktura. Möjligheten till e-faktura kommer att finnas både för privatpersoner och företag.

Något som är viktigt att komma ihåg vid anmälan är att den person som står registrerad hos oss som fakturamottagare/kund måste vara den som anmäler sig för e-faktura.

Observera att e-faktura enbart avser renhållning samt vatten och avlopp, ej kommunens övriga tjänster.

Fritidshusägare

Som vi informerat er om tidigare kommer fritidshusägare från 2021 att faktureras två gånger per år i stället för en. Detta innebär att ni kommer erhålla er första faktura i maj och nästa i november.

Ägarbyte

Ni som fastighetsägare är skyldiga att anmäla ändrade förhållande till oss. Detta gör ni genom e-tjänsten ”flyttanmälan” som ni hittar på Pajala kommuns webbplats.

Kontaktuppgifter till oss

E-post: kommunalteknik@pajala.se

Telefontid: mån till fre mellan 08:00 och 12:00
Telefonnummer: 0978-123 45

Akuta ärenden vardagar efter 12:00 samt kvällar och helger: 0978-123 45

 

Med vänliga hälsningar

Kommunalteknik,
Sektor teknik och service

Publicerad 05 mar 2021 10:04
Senast uppdaterad 05 mar 2021 10:05