Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
17 feb 2021

Årsbokslut

Pajala Kommuns resultat för 2020 blev betydligt bättre än förväntat, kopplat till statens stöd för pandemin Covid-19. Kommunens resultat lägger en god grund för framtida investeringar i kommunen.

Pajala Kommun prognostiserade ett överskott på +10,6 miljoner för 2020 och landar i ett resultat på drygt +36 miljoner. Kommunkoncernens resultat är inte ännu fastställt.

- Med ett starkt resultat från 2020 står vi bättre rustade inför de investeringar vi kommer att behöva göra inom ett par år, både med badhus, fastigheter och infrastruktur, säger Ulrica Hammarström (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Under 2020 har Pajala Kommun fått ökade generella statsbidrag, vilket är den största påverkande faktorn. Staten har även fullt ut ersatt kommunen för sjuklönekostnader, men även för kostnader kopplade till pandemin. Pajala Kommun har även fått ökade kostnader kring äldreboenden, städ- och hygienartiklar samt sjukvårdsmaterial, vilka vi fått till stor del ersättning för.

Pandemin har även gjort att många tjänsteresor och utbildningar ställts in eller skett via digitala forum. Detta har lett till minskade rese- och utbildningskostnader som även det bidragit till det positiva resultatet.

- Jag är glad att kommunen med hjälp av förändringen av utjämningssystemet, samt icke minst av ett gediget arbete i verksamheterna går mot en stabilare  Detta ger förutsättningar till investeringar som ger en attraktivare kommun för inflyttning, vilket vi verkligen behöver , säger Leif Gramner (KD), vice ordförande kommunstyrelsen.

 

Under 2020 har alla verksamheter inom kommunen blivit påverkade av pandemin, under våren stängde vi äldreboenden för besök av anhöriga, förskolan påverkades pga. svårigheter att få tag i vikarier. Ett antal utvecklingsarbeten har påverkats, men där fortsätter vi arbetet under 2021.

Närings- och föreningsliv har påverkats i olika omfattningar. Evenemang har fått ställas in och ställas om, besöksnäringen samt hotell och restaurangbranschen blev hårt drabbat av bland annat reserestriktioner.  Pajala Kommun har genomfört ett antal åtgärder för att stödja det lokala närings- och föreningslivet, för att underlätta överlevnaden under pandemin.

 

- Det är många som fått ställa in och ställa om under året. Jag hoppas att många fortsätter att tänka lokalt även efter pandemin och att vi tillsammans lyfter vår kommuns stora potential. Det gäller såklart vårt näringsliv men även alla föreningsaktiviteter med många eldsjälar inblandade. Vi har så mycket bra i kommunen som vi tillsammans ska visa upp, alla smultronställen som förtjänar att synliggöras. säger Lisa Stridsman, tf. Kommunchef

 

Ett stort TACK till alla våra anställda och vikarier som ställt upp under året och verkligen lagt ned själ och hjärta för att vi ska klara alla våra åtaganden.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 17 feb 2021 03:07
Senast uppdaterad 17 feb 2021 03:09