Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Föreningsliv, fritid & kultur
26 jan 2021

Tornedalsrådets kulturstipendium 2021

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen.
Stipendiets storlek är 60.000 SEK som kan delas till ett eller flera ansökan. 

Vem kan söka?

Personer, grupper, projekt och organisationer som har anknytning till Tornedalen

Ansökan

Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Beloppet bör inte överskrida 60.000 SEK. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 –sida.

Sök senast 31 jan!

 

Läs mer på Tornedalsrådets hemsida

https://www.tornedalen.org/om-tornedalsradet/kulturstipendium/

 

Publicerad 26 jan 2021 10:43
Senast uppdaterad 10 feb 2021 09:09