Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
18 jan 2021

Svara på enkät om digitala tjänster

Vill du dra ett strå till stacken för att bidra till Norrbottens utveckling?

DigiBy, digitala tjänster i byar drivs av Region Norrbotten, LTU och samverkar med alla länets kommuner. Projektet genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. 

Nu finns en enkät ute för att samla in kunskap av er som bor och verkar i Norrbotten.  Hur ni upplever digitala tjänster och hur samhället kan stödja de som behöver hjälp när digitala tjänster förändrar samhället. Det handlar också om att förbättra eller identifiera nya digitala samhällstjänster utifrån era behov. 

Vi hoppas att du vill svara på några frågor kring digitalisering av Norrbottens landsbygd.

Klicka här för att komma till enkäten:

https://www.surveymonkey.com/r/35W87CG

Läs mer om Digiby www.digiby.se

Publicerad 18 jan 2021 03:25
Senast uppdaterad 18 jan 2021 03:44