Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
21 jan 2021

Stödnivåerna höjs för enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas och få höjda stödnivåer. Dessutom införs ett nytt särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna.

För att hjälpa enskilda näringsidkare att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin infördes i november 2020 ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta eftersom vissa företagare inte har kunnat dra nytta av tidigare åtgärder, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare omfattar enligt den nu gällande förordningen tiden mars till juli 2020. Till följd av höstens utveckling av den pågående pandemin har regeringen nu meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021.

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---norrbotten/2021-01-18-stodnivaerna-hojs-for-enskilda-naringsidkare.html?fbclid=IwAR1oOra9v-ZzqkSOkyYlOiaQ1tbgjWndEOZKyDDGf1YV2cdNmjfW7QlJig4

Kontakt

Näringslivsstrateg

Erik Mella

E-post:
Tel: 0978-12107
Publicerad 21 jan 2021 08:46
Senast uppdaterad 21 jan 2021 08:46