Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
09 nov 2020

Omställningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden öppnar den 10 november.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

  • mars – april 2020
  • maj 2020
  • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

För mer info, https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Publicerad 09 nov 2020 08:42
Senast uppdaterad 19 nov 2020 04:14