Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling
19 nov 2020

Kompetensutveckla ditt företag med NorrlandsNavet

Välkommen till ett engagerande lunchevent om Utbildning som en del i det livslånga lärandet – en av fyra satsningar inom NorrlandsNavet.

Pernilla Tingvall och Tina Bäckström från LTU Professional Education berättar om hur utbildningsverksamheten inom NorrlandsNavet kan bidra till kompetensutveckling hos små och medelstora företag i norra Sverige.

Även kompetensbehov samt möjligheter och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning kommer att diskuteras.
Vilka kompetenshöjande insatser har ditt företag behov av?
Hur kan Luleå tekniska universitet möta dessa behov?

Se hela programmet och anmäl dig här:
https://www.ltu.se/centres/norrlandsnavet/Kompetensutveckla-ditt-foretag-med-NorrlandsNavet-1.202479

16 december kl.11.45-12.45

Publicerad 19 nov 2020 04:40
Senast uppdaterad 19 nov 2020 04:41