Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
04 nov 2020

Åtgärder med anledning av ökad smittspridning av Covid -19

Under de senaste veckorna har vi sett en kraftig ökning av Covid-19 fall internationellt, nationellt och regionalt. I Pajala har vi ännu i dag inte hårda fakta gällande en allmän smittspridning, men vi ser tendenser på att vi är på väg åt det hållet. Den regionala spridningen innebär också att risken för att vi ska drabbas av en snabb smittspridning bedöms vara hög.

Pajala kommuns pandemigrupp återaktiverades den 3 november på grund av ökad smittspridning i Norrbotten. Pandemigruppen har beslutat om en rad interna åtgärder. De åtgärder som påverkar allmänheten är:

  • Vi rekommenderar att man i första hand använder digitala alternativ för att hålla kontakten med sina anhöriga på äldreboenden. De nationella riktlinjerna på att förboka besök på äldreboenden måste respekteras bättre.
  • Hämtning och lämning av barn på förskola bör ske utomhus, följ de direktiv som din förskola har.
  • Kontakter mellan skola och vårdnadshavare ska i första hand ske via digitala- eller telefonmöten.
  • Hämtning och lämning av barn på förskola, fritids och skola bör ske utomhus, följ de direktiv som din verksamhet har.
Publicerad 04 nov 2020 09:45
Senast uppdaterad 04 nov 2020 03:22