Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
26 okt 2020

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Pajala kommuns kommunfullmäktige

Tid: Tisdag 2020-10-26, kl. 10.00
Plats: Folkets hus Pajala, Danslokalen
Webbsändning av sammanträdet sker via Youtube.se.

Allmänheten får möjlighet att ställa frågor i samband med ärende om Budget 2021.

Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Dagordning

I samband med Budget 2021 ges allmänheten möjlighet att ställa frågor på plats i lokalen och via Youtube.

1. Mötets öppnande
2. Information ISOF -Institutet förspråk och folkminnen
3. Ansökan Ströms slott
4. Kapitalinsats Kommuninvest
5. Finansiering Pajala Airport
6. Skattesats 2021
7. Budget 2021 och strategisk plan
8. Lapplands kommunalförbund delårsbokslut
9. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten - ansvarsfrihet
10. Valärende ersättare Valnämnden
11. Sammanträdesplan 2021
12. Delgivning
13. Anmälan av motioner
14. Interpellationer och frågor

Ordföranden

Publicerad 26 okt 2020 09:58
Senast uppdaterad 26 okt 2020 04:16