Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Föreningsliv, fritid & kultur
14 sep 2020

Sök stöd från Sveaskog och Bygdegårdarnas riksförbund

Ta chansen att söka stöd till er förening!

Sveaskog lanserar ”Tiotusingen” – bidrar till ett starkt lokalsamhälle

–  Sveaskog behöver driftiga människor på orten, som många gånger är nyckeln för att de mindre samhällena ska växa. Nu lanserar vi ”Tiotusingen” med syfte att bidra och stötta ett bra föreningsliv på den lokala orten, säger Anette Waara marknadsområdeschef i Nord för Sveaskog.

Under perioden den 10 september till den 20 oktober 2020 har föreningar i inlandskommunerna i Norr- och Västerbotten möjlighet att söka ”Tiotusingen” via Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se/sponsring

–  Sveaskog bidrar till en fungerande infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten. Vår verksamhet skapar arbetstillfällen i flera led, som ensam större arbets- och uppdragsgivare på många mindre orter, därför är denna satsning på lokalsamhällena viktig för oss, säger Anette Waara, marknadschef Sveaskog Nord.

För mer information om ”Tiotusingen” eller om sponsoransökan kontakta Sveaskogs kundtjänst på tel 0771-787 100 eller epost kundcenter@sveaskog.se.

Läs mer på www.sveaskog.se/sponsring

https://news.cision.com/se/sveaskog/r/sveaskog-lanserar--tiotusingen----bidrar-till-ett-starkt-lokalsamhalle,c3192278?fbclid=IwAR211i8_-yRtecLWPydEIuerUfeUKjfCNv7AQCuCrCaDJSsVrij0m-6XX_s

 

 

Äntligen riktade pengar till bygdegårdar!

Regeringen har presenterat ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. I extraändringsbudgeten för 2020 satsas 75 miljoner kronor och i budgeten för 2021 kommer ytterligare 50 miljoner kronor i coronastöd till de viktiga lokala mötesplatserna.

https://bygdegardarna.se/om-oss/nyheter/antligen-riktade-pengar-till-bygdegardar/?fbclid=IwAR211i8_-yRtecLWPydEIuerUfeUKjfCNv7AQCuCrCaDJSsVrij0m-6XX_s

 

Publicerad 14 sep 2020 02:12
Senast uppdaterad 14 sep 2020 02:15