Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Boende & Miljö
10 jul 2020

God vattenkvalité vid fyra av Pajala kommuns badplatser

Bygg- och miljöavdelningen har påbörjat årets vattenprovstagning vid fyra av kommunens badplatser: Isojärvi i Junosuando, Myllyoja i Pajala, Pentäsjärvi och Kauhajärvi. Vattenkvalitén på samtliga badplatser är tjänlig, vilket betyder att bakteriehalterna är låga nog för att inte innebära en hälsorisk.


Ytterligare tre provtagningar kommer att ske under sommaren.
Resultaten från provtagningarna kan ses på Havs- och vattenmyndighetens hemsida:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-pajala-kommun.html

Publicerad 10 jul 2020 11:34
Senast uppdaterad 10 jul 2020 11:34