Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Föreningsliv, fritid & kultur
24 jun 2020

Sök minoritetsmedel 2020, två ansökningsperioder - nya möjligheter!

Den rådande pandemin ställer till det för många av oss. I Pajala kommun låter vi inte pandemin hindra enskilda och organisationer från möjligheten att bedriva projekt, med coronavirus-anpassade villkor. Andra ansökningsperioden pågår och avslutas den 12 augusti.

Minoritetsutskottet beslutade den 21 april 2020 att införa tillfälliga bestämmelser gällande medel för språk- och kulturinsatser. Dessa ersätter tillfälligt de ordinarie bestämmelserna fram till den 31 december 2020. Beslutet tog form efter samråd med representanter från de nationella minoriteterna i samband med Minoritetsrådet som hölls samma dag.

Nu är förhoppningen att det kommer in ansökningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Projekten ska ha samma syfte som att främja språk och kultur men följa de uppdaterade, tillfälliga, bestämmelserna anpassade efter det rådande läget. Helt enkelt nya möjligheter att söka medel till projekt trots läget. 

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett här, https://www.pajala.se/foreningsliv-fritid-kultur/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak/bidragsansokningar/.

Publicerad 24 apr 2020 09:30
Senast uppdaterad 26 jun 2020 09:16