Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
07 apr 2020

Kommunfullmäktige 2020-04-14

Pajala kommuns kommunfullmäktige

Tid: Tisdag 2020-04-14, kl. 10.00
Plats: Folkets hus Pajala, Danslokalen
Webbsändning av sammanträdet sker via Youtube.se. I samband med ärende om revisionsberättelse hålls även frågestund. Frågor kan ställas på plats i lokalen eller via Youtube. Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Obs! Efter revisionsberättelse ges möjlighet till frågestund avseende
årsredovisning. Frågor kan ställas på plats i lokalen eller via sändningens kommentarsfält på Youtube.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Årsredovisning 2019 – bokslut
3. Revisionsberättelse
4. Allmänhetens frågestund
5. Fastställande av bokslut
6. Beslut om ansvarsfrihet
7. Förändringsbudget 2020
8. Revidering av Reglemente KS, IN, BoM
9. Avsägelse förtroendeuppdrag
10. Valärende – ersättare KS
11. Valärende – ledamot Pajalabostäder AB
12. Valärende – ledamot Pajala Värmeverk AB
13. Avsägelse förtroendeuppdrag
14. Valärende – ledamot Pajalabostäder AB
15. Valärende - Valnämnden
16. Delgivning
17. Anmälan av motioner
18. Interpellationer och frågor

Kontakt

Kommunlådan

E-post

Växeltelefon

Publicerad 07 apr 2020 11:14
Senast uppdaterad 14 apr 2020 10:51