Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Ulf Johansson
Föreningsliv, fritid & kultur
16 apr 2020

Årsstämma med LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Inbjudan till årsstämmor med föreningarna för lokalt ledd utveckling.

Lokalt Ledd Utveckling i Tornedalen 2020

Den ideella föreningen Tornedalen 2020 är bildad för leaderområdet Tornedalen 2020 som omfattar Karesuando och Vittangi församlingar inom Kiruna kommun, de båda kommunerna Pajala och Övertorneå i sin helhet samt av centrala och norra delarna av Haparanda kommun. Föreningen ska verka för lokalt ledd utveckling i området. Den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet Tornedalen 2020 ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling av området. Med stöd i utvecklingsstrategin ska idéer och innovationer med bas i Tornedalens unika natur- och kulturområde utvecklas. Strategin har utgångspunkt i gränsöverskridande samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. 

Se inbjudan till årsstämman den 23 april 2020 i dokument-listan nere till höger. 

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Den ideella föreningen Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 är bildad för leaderområdet Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 som omfattar kommunerna: Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Föreningen ska verka för lokalt ledd utveckling i området.

”Tornedalen Haparanda skärgård är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, lokalt förvaltat fiskeområde i ett av Europas största vilda vattensystem och lockar besökare från hela världen”

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård har som målsättning att etablera en samverkansplattform som bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling av områdets resurser samt samverkan över länder- och sektorsgränser. Målet är också att bidra till att öka kunskapen om områdets ekosystem, etablerat ett hållbart förhållningssätt och stärkt samarbetet mellan forskning och företagande som genererat nya områden för forskning. Föreningen ska också göra området till en känd destination med ett varierat utbud av produkter med bas i fiskeområdets resurser samt bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i befintliga och nya företag och samt ökad livskvalitet.

Se inbjudan till årsstämman den 23 april 2020 i dokument-listan nere till höger. 

Kontakt

Verksamhetsledare Leader Tornedalen 2020 föreningarna

Lars-Gunnar Lundström

E-post
Publicerad 16 apr 2020 02:32
Senast uppdaterad 16 apr 2020 02:37