Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Föreningsliv, fritid & kultur
10 mar 2020

Nu kan du söka om bidrag till verksamhet på minoritetsspråk

Organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Även enskilda kan söka i samarbete med en organisation. Bidrag kan beviljas till verksamhet som främjar minoritetsspråk och kultur i samhället. Sista ansökningsdag för höstens aktiviteter är första april och beslut fattas i maj.

Meänkieli:

Halvaks hakea piitraakia toiminthaan minuriteettikielelä?

Föreeninkit saattava hakea piitraakia kunnan minuriteettikielirahoista. Yksityiset saattava hakea yhessä föreeninkin kans. Piitraakia saatethaan myönthää toiminthaan joka eisthää minuriteettikieliä- ja kylttyyriä. Viimine hakupäivä syksyle oon aprilissa ja päätökset otethaan maissa.
Organisationer

Suomeksi:

Haluatko hakea avustusta vähemmistökieliseen toimintaan?

Yhdistykset voivat hakea avustusta kunnan vähemmistörahoista. Yksityiset voivat hakea yhdessä yhdistyksen kanssa. Avustusta voidaan myöntää vähemmistökieliä ja –kulttuuria edistävään toimintaan. Viimeinen hakupäivä syksylle on ensimmäinen huhtikuuta ja päätökset tehdään toukokuussa

 

Du hittar blankett för ansökan på länken nedan

Välkommen att kontakta oss för mer information

Kontakt

Hanna Svanelöv

Minoritetsspråksamordnare

E-mail
Publicerad 10 mar 2020 09:14
Senast uppdaterad 10 mar 2020 09:16