Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kommun, politik & service
17 mar 2020

Kommunalrådet berättar

Vårt kommunalråd Ulrica Hammarström har summerat starten på det nya året med positiva nyheter men också stora och svåra utmaningar.

2020-03 Vårvinter….
Mars månad och sportlovet har precis varit. En tid för härliga dagar utomhus, på skoter, grilla på isen
och bara njuta av vårsolens varma strålar på kinderna. Det har varit en relativt lugn start på året, men
några orosmoln finns dock.

Stängningen av badhuset i slutet av februari ställer till det med simundervisningen och även för dom
som är regelbundet och simmar. I början på året börjar även Corona höras om i Kina, och nu finns det
även i Sverige. I dagsläget är Pajala kommun i beredskapsläge där vissa restriktioner är införda bla.
för resor inom länet. Utanför länet gäller att kommunchefen godkänner resan. Vi vill att vid
sjukdomssymptom ska man stanna hemma, för att begränsa smittspridningen. Vi har infört
besöksförbud på äldreboenden, korttidsboende och LSS boenden av omsorg om de boende.Där vill vi att ni följer Pajala Kommuns hemsida och folkhälsomyndighetens hemsida för att få
senaste information kring Coronavirusets utveckling och hur det påverkar både medborgare och
kommunens verksamhet. Där kommer uppdatering ske löpande.

Arbetsförmedlingen meddelade här i slutet på februari att dom blir kvar i Pajala Kommun. Ett besked
som väcker lättnad och glädje, för vi behöver en lokalt förankrad arbetsförmedling som är medveten
om vilka utmaningar vi står inför. Tillsammans har Pajala kommun, Arbetsförmedlingen och lokala
aktörer ett projekt för att utveckla samverkan för att underlätta rekrytering och
kompetensförsörjning genom att synliggöra möjligheter på arbetsmarknaden, titta på behoven av
utbildning samt att minska trösklarna för inflyttning.

Under hösten har vi besökt några företag till inom ramen för branchkalendern bla Kangos
Miljöteknik, Keros bussar, Wist lastbilar, Samhall, Laitis, Polarfönster, Bykorgen. Vill ni veta mer så
hittar ni reportagen från våra besök under Näringsliv & utveckling.

Första fredagen varje månad har vi även påbörjat med företagsfrukost. Första hölls i Pajala i februari
och i mars var vi i Korpilombolo. På bägge träffarna har det varit bra uppslutning, vilket är oerhört
roligt. Vi pratade om kompetensförsörjning, finansiering och lyssnade även av lokala företagare som
berättar om sin verksamhet. Företagsfrukosten som var tänkt att hållas första fredagen i april är dock
inställd, men vi kommer att informera då vi startar upp igen.

Vi har även en ny hemsida på plats nu och vi hoppas att ni ska finna den enkel att använda. Har ni
synpunkter så tar vi med glädje emot dessa. Den är uppbyggd för att ni som medborgare ska ha
lättare att hitta information, man ska inte behöva kunna vår interna organisation för att finna det
man söker.

Pajala Kommun har ett ekonomiskt resultat för 2019 på +5,5 miljoner. Inför 2020 har kommunen
dessutom fått ett extra tillskott pga. kostnadsutjämningen med drygt +22 miljoner. Där kommer vi till
fullmäktige i april lägga fram en förändringsbudget där vi bla kommer att lägga några miljoner på
strategiska satsningar. Vi håller även på med budget för 2021 där dom just nu hanteras politiskt i
utskotten. Eftersom vi ser att ekonomin ser bättre ut så har vi inte lagt ut några besparingskrav under
2021.

Med vänlig hälsning

Ulrica Hammarström

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 17 mar 2020 02:28
Senast uppdaterad 17 mar 2020 02:39