Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Familj, stöd & omsorg
13 mar 2020

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden

Pajala kommun införd från och med torsdag, 12 mars, besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden samt på LSS-boenden.

Uppdaterad information 2020-03-12

Pajala kommun införde under onsdag den 11 mars en avrådan från besök på 0kommunens särskilda boenden. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Torsdagen den 12 mars ändrades vår avrådan till ett besöksförbud. Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som bor på kommunens särskilda boenden, LSS-boenden eller korttidsboenden.

Personer på våra särskilda boenden samt våra korttidsboenden kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19).

Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att skydda utsatta grupper som äldre med nedsatt hälsotillstånd och tackar för visad hänsyn.

Vårt beslut gäller tillsvidare. Har du allmänna frågor kring beslutet, kontakta Medicinskt ansvarig sköterska Marlene Videkull. Frågor som rör ett specifikt boende, kontakta personalen.

Kontakt

Pia Pudas

MAS Medicinsk ansvarig sjuksköterska

E-mail:
Telefon 0978-122 37
Publicerad 13 mar 2020 09:25
Senast uppdaterad 13 mar 2020 09:25