Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Föreningsliv, fritid & kultur
21 feb 2020

Pajala badhus stängt

Badhuset i Pajala kommer att stängas omedelbart från och med den 21 februari 2020, detta med anledning av snömassor på yttertaket som innebär en säkerhetsrisk. Badhuset kommer att hållas stängt tillfälligt, när badhuset kan hålla öppet igen är oklart. Pajala kommun stänger badhuset i Pajala tillfällig. Orsaken är att det upptäckts misstänkta rörelser i byggnadens konstruktion. En besiktning och vidare utredning kommer att ske, men vi väljer att utifrån säkerhetsskäl stänga badhuset helt till detta har skett.

Om rörelser i konstruktionen har skett så är förklaringen mest troligt den stora snömängd som finns på taket. Bedömningen är att det inte är riskfritt att påbörja en skottning av taket i nuläget, dels på grund av att det i nuläget kan finnas risk för de som ska befinna sig på taket och dels på grund av att vi inte vet hur byggnaden reagerar vid en kraftigt minskad vikt på taket.

Kommunchef Per Naarttijärvi säger,

– Vi vill inte riskera något i detta läge utan väljer att stänga badhuset till vi är säkra på att inga skador finns på den bärande konstruktionen

För ytterligare information kontakta kommunchef Per Naarttijärvi.

Publicerad 24 feb 2020 01:03
Senast uppdaterad 24 feb 2020 01:04