Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Familj, stöd & omsorg
21 nov 2019

Hemtjänsten stöttar brukarens förmågor

Hemtjänsten i Pajala kommun färdas långa sträckor i sitt arbete med att ge stöd och omsorg åt brukare i hela vår stora kommun. Meän raatio och Regina Veräjä följde personal i Muoniodalen i deras dagliga arbete.

De flesta av oss vill bo kvar hemma så långt det är möjligt. Men i vissa situationer kan man ändå behöva hjälp och stöd med att klara vardagen. Då är det skönt att hemtjänsten finns. En hemtjänst som arbetar med att ha brukaren och deras behov i centrum på ett sätt som tar tillvara deras egna resurser.

Klicka här och lyssna på de två inslagen och få en bild av hur en vardag i Muoniodalens hemtjänst kan se ut.

Pajala kommuns omsorgspersonal utbildas i IBIC-metoden, individens behov i centrum, vilken innebär att brukarens egna förmågor ska stöttas, lyssna på reportaget om IBIC här.

Publicerad 21 nov 2019 02:20
Senast uppdaterad 18 feb 2020 08:35