Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Utbildning inom förädling av fisk och kött

Under 2019 och 2020 har Pajala kommun tillsammans med Lapplands Lärcentra och företagarna Rönnbäcks Fisk och Tornedalica Special genomfört två utbildningstillfällen inom fisk -och köttförädling. Utbildningsinsatsen har finansierats av Europeiska specialfonden.

Utbildningen har varit sex veckor lång och innehållit både teori och praktik för åtta deltagare per omgång. Utbildningen har varit gratis för deltagarna. 

  • Del 1. 1 vecka teori i grundläggande livsmedelshygien och HACCP*.
  • Del 2. 2 ½ vecka praktisk utbildning i Rönnbäcks fisk i Pajala.
  • Del 3. 2 ½ vecka praktisk utbildning i Tornedalica special i Kangos.

Utbildningens innehåll:

Del 1 • Vad livsmedelskvalitet innebär • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering • Grundförutsättningar för livsmedelshantering • Kritiska steg i livsmedelshantering • Baskrav för egenkontroll • Myndigheternas roll ­ lagstiftning och offentlig kontroll • Personlig hygien och rutiner • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror

Del 2 • Fiskarnas anatomi • Frysningens påverkan på köttets kvalitet • Fiskens detaljer samt användningsområden • Paketering och märkning av fisk enligt regelverk och riktlinjer • Vikten av att följa ett flödesschema vid hantering av livsmedel • Filéövningar för tid och svinn i produktion • Personlig hygien och rutiner vid en riktig arbetsplats • Verktygshantering för hygien och resultat • Vidareförädling

Del 3 • Anatomisk styckning av Ren och Älg • Djurets styck detaljer samt användningsområde • Paketering och märkning av detaljer enligt regelverk och riktlinjer • Vikten av att följa ett flödesschema vid hantering av livsmedel • Personlig hygien och rutiner vid en riktig arbetsplats • Knivhantering samt slipning • Vidareförädling