Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Yrkesmässig hygienisk verksamhet omfattas därför av miljöbalkens krav och ansvaret för den operativa tillsynen av detta ligger på Bygg- och miljönämnden.

Till dessa verksamheter räknas till exempel:

  • Fotvård
  • Piercing/håltagning
  • Tatuering
  • Akupunktur
  • Frisörer

Planerar du att bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling måste detta anmälas till Bygg- och miljönämnden.

Handläggningtid: 6 veckor

Verksamhetsutövare har ett eget ansvar för att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet, detta utförs med en så kallad egenkontroll. Egenkontrollen skall bland annat innehålla ansvarsfördelning i företaget, rutiner för drift, underhåll, städning, rengöring, hygien och avfall. Det är bland annat genom denna som tillsynsmyndigheten kontrollerar hur verksamheten fungerar.