Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Livsmedel

Bygg- och miljönämnden utför offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar, till exempel restauranger, butiker, kiosker eller skolkök. Maten som säljs eller serveras skall vara säker att äta, av god kvalité och redlighet skall råda vid livsmedelshanteringen. Kontrollen är riskbaserad och kommunens inspektörer besöker livsmedelsföretag för att se efter att de följer lagen och har en god egenkontroll av hanteringen.

Vid besöken undersöker inspektören hur det ser ut i lokalen och hur hanteringen sker. Inspektörerna följer en checklista för att få en likvärdig kontroll i hela kommunen. Efter denna kontroll lämnar inspektören ett utlåtande där det står vad inspektören kom fram till och vad företaget behöver göra för att följa lagen.

 

Frågor och svar

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta. Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5000 kr upp till 75000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40000 kr.

Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer.

Nej. Däremot kan du behöva lämna in uppdaterade uppgifter om företaget till kontrollmyndigheten.

Ja. Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.