Driftavbrott fjärrvärme. Fjärrvärmeläcka berört område från centrala Pajala mot Mertapalo. Reparation pågår, beräknad klartid 21.00

Tobaksfria nikotinprodukter

https://pixabay.com/sv/

Den 21 juni 2022 antog riksdagen lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2022. Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste från och med den 1 augusti 2022 anmäla det till kommunen. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Du som vill bedriva försäljning av dessa produkter till konsumenter ska bland annat tänka på det här:

  • Försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten.
  • Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
  • Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser
  • Det ska utövas egenkontroll över både försäljningen och hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter.
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.
  • Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn.
  • Kommunen kan utföra kontrollköp.
  • Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.
  • Den nya lagen reglerar inte e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Dessa regleras genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Anmälningsblankett finns nedan under "Dokument".