Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Rapporter och analyser

Här kan du ta del av genomförda studier kring landsbygdsutveckling och näringsliv som är gjorda under senare år.