Information om corona/covid-19 till dig som företagare

Ni som lokala företag axlar en stor och viktig roll både globalt och lokalt. Ni är arbetsgivare och era företag står för viktig kompetens och service för vårt samhälle. Händelseutvecklingen med spridningen av coronaviruset går fort och konsekvenserna är svåra att förutspå. Vi på Pajala kommun arbetar aktivt för att finnas som stöd och kunna anpassa insatser för er.

17 mars 2021

Är du chef eller arbetsgivare?

Just nu smittas många norrbottningar av covid-19 i samband med arbete. Smittskyddsläkare Anders Nystedt har ett viktigt budskap till alla chefer i Norrbotten – det ni gör påverkar hur många som insjuknar.

Just nu är det väldigt många som insjuknar i covid-19 i Norrbotten. I den smittspårning som vi på Region Norrbotten gör framkommer det att många smittas på sin arbetsplats. Du som är chef har stora möjligheter att påverka smittspridningen genom att se till att dina anställda kan följa myndigheternas rekommendationer:

• Möjliggör att så många som möjligt kan arbeta hemifrån.

• Se till att dina anställda kan hålla avstånd till varandra när de är på jobbet.

• Gå igenom lokalerna och flödet i arbetsprocessen för att upptäcka var trängsel kan uppstå. Vidta åtgärder för att minska trängseln.

• Glöm inte bort fikarummet! Kanske behöver ni ha ett schema för när olika personer äter för att det inte ska bli trångt?

• Att kunna sköta sin handhygien är viktigt, därför behöver det finnas tvål och handsprit tillgängligt.

• Prata om hur viktigt det är att vara hemma vid minsta symtom. Det gäller att komma bort från en mentalitet där man är en duktig anställd när man går till jobbet fast man känner sig krasslig. En lojal anställd stannar hemma vid sjukdom.

• Att flera personer samåker till jobbet eller mellan arbetsplatser är bra i vanliga fall, men just nu kan samåkning vara en situation där man smittar varandra eftersom man sitter nära. Prata om hur ni transporterar er på bästa sätt.

 

Tack för allt du gör för att begränsa smittspridningen i Norrbotten. Det du gör räddar liv!

Mycket vänliga hälsningar, Anders Nystedt Smittskyddsläkare i Norrbotten

 

Under dokument hittar du brevet i sin helhet och en affisch att anslå på er arbetsplats.

 

 

Efter dialog med Svenskt Näringsliv har kommunledningen den 19 mars 2020 beslutat om att öppna upp för att kunna erbjuda stöd till det lokala näringslivet enligt 4 kap. 3 § LEH. Genom beslutet kan du som drabbad företagare kontakta oss för att vi gemensamt ska se över en lösning rörande nedanstående punkter som kan underlätta för ditt företags likviditet.

  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
  • Arbeta med att korta ner betalningstider till leverantörer
  • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler

Vi arbetar också för att försöka frigöra tid hos er företagare som är drabbade av allvarliga konsekvenser genom att på initiativ från er:

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
  • Med undantag av tillsyn som krävs för att säkerställa liv och hälsa kommer vi göra en individuell prövning utifrån inkommen förfrågan av er på att ställa in/skjuta på tillsyn samt ge anstånd med svar på förelägganden om så önskas
  • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?)

 

LEH 2019:925 Lagen om ändring i lagen, 2006:544 om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Beslutet är inte generellt utan en individuell prövning kommer göras av berörd tjänsteperson.

 

Näringslivsarbetet från kommunens sida ställs nu om till viss del och inplanerade aktiviteter som innebär resor eller fysiska träffar i större grupper som ex nätverksträffar, företagsbesök, information och utbildningar skjuts upp eller i vissa fall ändras till digitala möten. Vi siktar på att återuppta det arbetet så fort det är möjligt men vi finns som vanligt tillgängliga för er via telefon och mail. Det grundläggande utvecklingsarbetet med näringsliv, landsbygdsutveckling och digitalisering fortsätter i den mån som är möjlig.

Tveka inte att höra av er till oss med frågor eller funderingar.

Varma hälsningar från oss på strategiska utv-enheten