Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Information om corona/covid-19 till dig som företagare

Ni som lokala företag axlar en stor och viktig roll både globalt och lokalt. Ni är arbetsgivare och era företag står för viktig kompetens och service för vårt samhälle. Händelseutvecklingen med spridningen av coronaviruset går fort och konsekvenserna är svåra att förutspå. Vi på Pajala kommun arbetar aktivt för att finnas som stöd och kunna anpassa insatser för er.

Vi arbetar för att se till att ni har tillgång till tydlig, uppdaterad och tillgänglig information och här nedan hittar du länkar med viktig information gällande bland annat nya regler vid sjukdom, permittering eller ansökan om stöd. Informationen på dessa sidor uppdateras kontinuerligt

Nedan följer en datumlogg om uppdateringar av information och beslut som är tagna.

9 november

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden öppnar den 10 november.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

 • mars – april 2020
 • maj 2020
 • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

För mer info, https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

27  maj

Företagarna och Norrbottens Handelskammare vill med Norrbotten Business Support stötta innovativa idéer kring hur den nuvarande krisen kan vändas till långsiktigt hållbara verksamheter. Totalt delas 5 miljoner kronor ut, tack vare ett samarbete med Facebook.

Stödet kan sökas av alla små och medelstora företag i Norrbotten (upp till en omsättning på 50 miljoner kronor) som påverkats av coronakrisen.

https://www.foretagarna.se/kampanjer/support/?fbclid=IwAR0RHuNISHId86kOxuKhtoyINR7YilqrvilnuG8-Cs8stHjBzHGppy4fr5E

 

11 maj

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

På KS au så tog beslut om att bevilja den tillfälliga hyresnedsättningen mellan 1 april och 30 juni för utsatta branscher.

För mer info, kontakta Magnus Pekkari på Pajala Bostäder. magnus.pekkari@pajala.se

7 april

Konsulttjänster med förhöjd stödnivå till följd av corona/covid-19

Stöd med förhöjd stödnivå kan ges till företag som drabbats negativt av coronakrisen. Du hittar mer information om  företagsstöd på Region Norrbottens webbplats www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/

 • Till vad kan du få stöd?

Företaget ska ha ett dokumenterat behov av att genomföra en eller flera konkreta åtgärder i syfte att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Kostnader kan till exempel avse konsulttjänster för juridiska och ekonomiska insatser, organisationsanpassning, marknadsanpassning eller liknande.

 • Vem kan få stöd?

Målgruppen är små och medelstora företag som bedriver marknadsmässig verksamhet i Norrbottens län. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

 • Hur stort stöd kan du få?

Maximalt stöd är 90 procent av godkända kostnader, dock högst 150 000 kr

 • Hur ansöker du?

Ansök på www.minansokan.se. Ange Corona i rubriken på din ansökan.

3 april

Företagssupport Tornedalen 

Nu utökar Nyföretagarcentrum Nord tillfälligt sitt rådgivningserbjudande i Pajala, Övertorneå och Haparanda till följd av situationen med corona på uppdrag av kommunerna och erbjuder support till alla lokala företag som har frågor gällande t.ex. 

 • att minska kostnader (personal, hyror etc.)
 • att hitta rätt finansieringslösningar
 • att ta del av de olika stödpaketen - lokalt, regionalt, nationellt
 • att förändra affärsidén och hitta alternativa intäktskällor t.ex. nya erbjudanden och/eller marknade

Läs mer under fliken Företagsrådgivning

1 april

Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

30 mars

Så ska Region Norrbotten stötta näringsliv och kultur.

Corona-viruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot företag här i Norrbotten. För att mildra effekterna av situationen har Region Norrbotten vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och kulturaktörer.

Företagsstöd

 • Snabbare utbetalning på beviljade och genomförda investeringar, möjlighet till längre investeringsperiod och fler rekvisitionstillfällen.
 • Möjlighet att justera beslutade investeringsstöd till andra mer akut uppkomna kostnader. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Utbetalning på enbart faktura kan vara möjligt. Ta kontakt med handläggare av företagsstöd för en dialog.
 • Konsulttjänster är ett stöd som riktar sig till dig som behöver anlita konsulter. Det går nu att få med 90% stödnivå av godkända kostnader (normalt 50%)

Läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/

25 mars

Skärpta krav för restaurangmiljöer gäller även från och med den 24 mars där  trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Information om detta finns på Folkhälsomyndigheten.

Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

 

20 mars

Efter dialog med Svenskt Näringsliv har kommunledningen den 19 mars beslutat om att öppna upp för att kunna erbjuda stöd till det lokala näringslivet enligt 4 kap. 3 § LEH. Genom beslutet kan du som drabbad företagare kontakta oss för att vi gemensamt ska se över en lösning rörande nedanstående punkter som kan underlätta för ditt företags likviditet.

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Arbeta med att korta ner betalningstider till leverantörer
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler

Vi arbetar också för att försöka frigöra tid hos er företagare som är drabbade av allvarliga konsekvenser genom att på initiativ från er:

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Med undantag av tillsyn som krävs för att säkerställa liv och hälsa kommer vi göra en individuell prövning utifrån inkommen förfrågan av er på att ställa in/skjuta på tillsyn samt ge anstånd med svar på förelägganden om så önskas
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?)

 

LEH 2019:925 Lagen om ändring i lagen, 2006:544 om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Beslutet är inte generellt utan en individuell prövning kommer göras av berörd tjänsteperson.

Regeringens stödpaket innebär: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

 

Näringslivsarbetet från kommunens sida ställs nu om till viss del och inplanerade aktiviteter som innebär resor eller fysiska träffar i större grupper som ex nätverksträffar, företagsbesök, information och utbildningar skjuts upp eller i vissa fall ändras till digitala möten. Vi siktar på att återuppta det arbetet så fort det är möjligt men vi finns som vanligt tillgängliga för er via telefon och mail. Det grundläggande utvecklingsarbetet med näringsliv, landsbygdsutveckling och digitalisering fortsätter i den mån som är möjlig.

Tveka inte att höra av er till oss med frågor eller funderingar.

Varma hälsningar från oss på strategiska utv-enheten

 

Kontakt

Näringslivsstrateg

Erik Mella

E-post:
Tel: 0978-12107