Företagssupport Tornedalen med anledning av Corona-viruset

Pajala, Övertorneå och Haparanda erbjuder stöd till företagare i respektive kommun för frågor som uppstått i samband med Corona-viruset. Kommunerna har gett ett utökat uppdrag till NyföretagarCentrum Nord, som kommer att bemanna Företagssupport Tornedalen med organisationens befintliga företagsrådgivare.

NyföretagarCentrum Nords har sedan tidigare ett uppdrag att bedriva rådgivning till nya och blivande företagare i bland annat Haparanda, Övertorneå och Pajala samt att genomföra tema-seminarier och främja olika affärsnätverk. Nu utökas tillfälligt detta uppdrag i Tornedalen och som medfinansiär finns även Sparbanken Nord.

För att stötta lokala entreprenörer erbjuds lotsning och rådgivning till både nya och etablerade företag som har frågor gällande till exempel:

  • att minska kostnader (personal, hyror etc.)
  • att hitta rätt finansieringslösningar
  • att ta del av de olika stödpaketen - lokalt, regionalt, nationellt
  • att förändra affärsidén och hitta alternativa intäktskällor t.ex. nya erbjudanden och/eller marknader

 

Rådgivningen genomförs via telefon, mail eller digitalt via videomöte. Att vända sig till Företagssupport Tornedalen är kostnadsfritt och konfidentiellt.

Boka rådgivning via länken nedan eller kontakta våra rådgivare direkt: 

Pajala: Hans Mörtberg, hans.mortberg@nyforetagarcentrum.se

Haparanda och Övertorneå: Monica Vikström-Johansson, monica@nyforetgarcentrum.se 

www.nyforetagarcentrum.se/nord