Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Malmtransport Norr

Norrbottens största åkeri och kommunens näst största arbetsplats finns i Junosuando! Vi åkte ut en måndagsmorgon för att träffa VD Peter Bohm och trafikledare Mikael Wahlberg på Malmtransport Norr som är ett systerbolag till Kaunis Iron. Företaget utför malmtransporterna från anrikningsverket i Kaunisvaara till omlastningscentralen i Pitkäjärvi utanför Svappavaara.

 

Transporterna startade i slutet av juli 2018 och nu rullar 30 specialfordon dygnet runt med 15 minuters mellanrum och ca 80 lass malm transporteras dagligen. Arbetsstyrkan består av 100 chaufförer och 15 tjänstemän och där en stor åldersfördelning finns i gruppen vilket är väldigt berikande berättar Peter Bohm.  Den största delen av personalen 75 % är norrbottningar, varav vissa dagspendlar och andra veckopendlar till Junosuando.

– Vår största utmaning är kompetensförsörjningen, det är en stor brist på förare runt om i hela Sverige och det är än så länge rätt ovanligt att man direkt flyttar så långt norrut om man har familj och kanske småbarn.  Men vår ambition är att fler ska bosätta sig permanent i förlängningen, fortsätter Peter. Vi söker aktivt efter personal via annonsering och i behov av både fast personal och vikarier.

-        Vi är även delaktig i en förarutbildning som startat i Gällivare där flera av eleverna kommer att göra sin praktik hos oss och förhoppningsvis sedan söka jobb här!

Bostadsfrågan är en viktig del i att få fler att flytta till kommunen på riktigt, hittills har boendet för personalen löst sig tack vare initiativ tagna i främst Junosuando och byarna runt med ex. rumsuthyrning.  -Vi skulle önska att fler ville sälja eller i alla fall hyra ut sina semesterhus den tid de inte använder det säger Peter, det skapar mer liv i byarna och husen tas omhand.

Transporterna sker på dispens när det gäller totalvikten som här är 90 ton. Säkerheten är kärnan i verksamheten och företaget arbetar aktivt på flera olika sätt. Fordonen är nya och vår samarbetspartner Wist Last & Buss som driver verkstan här säkerställer tillsammans med förarna statusen kontinuerligt. Förarna genomgår också en utbildning under deras första anställningsvecka på de specifika uppdraget och fordonen.

 - Vi lastar våra fordon direkt på våg i Kaunisvaara så vikterna är bra kontrollerade, berättar Mikael Wahlberg, trafikledare. Trafikledningen är bemannad dygnet runt. Här görs både långsiktig -och direktplanering för förare och fordon vilket också medför att man har extra bra koll på de lagstadgade kör-och vilotidsreglerna så att ingen jobbar för mycket.

Lastbilarna är utrustade med GPS och syns på en skärm hos trafikledningen. – Det är ett bra planeringsverktyg men ger också en trygghet, att personalen här på plats snabbt kan ge support om något skulle hända längs vägarna säger Mikael Wahlberg.

Företaget har också en tydlig rutin för alkohol och droghantering. Vid trafikledningskontoret finns ett så kallat alkoskåp där förarna genomför ett alkotest inför varje tur, d v s tre gånger per arbetspass vilket är rätt unikt. – andra åkerier har sällan den här rutinen utan det sker oftast sporadiskt eller med annan teknik, vägen är vår arbetsplats och det är en självklarhet att man har fungerande rutiner för den här delen, berättar Mikael Wahlberg.

Vägunderhållet är omdiskuterad fråga, och är ju en sak som berör alla trafikanter, både yrkestrafik och privatbilister. Mikael berättar att de har en god dialog med de två olika väghållarna som sköter sträckan Kaunisvaara- Pitkäjärvi. Halkbekämpning görs med hetvattensandning och ibland saltning beroende på temperatur. Den kritiserade sträckan Junosuando-Masugnsbyn kommer under 2020 påbörja ombyggnation enligt besked från Trafikverket men än finns inget besked om projekten med förbifarterna vid Masugnsbyn och Vittangi.

Tack för besöket!

Ulrica Hammarström, Leif Gramner, Andreas Hinzer och Johanna Funck

Du kan även läsa mer om Malmtransport Norr, Kaunis Iron och de lediga tjänsterna på deras hemsida www.kaunisiron.se

Här hittar du information om upprustningsplanerna för vägsträckan.

 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/projekt-i-norrbottens-lan/maks