Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Kangos Miljö och Teknik

Nicklas Heikki

Branschkalendern har träffat Nicklas och Jan-Olof Heikki på Kangos Miljö & Teknik i Pajala som sedan 2004 driver verksamhet inom transport och återvinning. - Vi ser en stadig ökning, återvinningsbranschen kommer fortsätta att utvecklas, säger Jan-Olof.

Idag finns en personalstyrka på 6 personer och en maskinpark med tre lastbilar, 4 lastmaskiner och 2 grävmaskiner samt närmare 280 containers. Företaget etablerade sig även i Boden 2006 där två medarbetare jobbar med balning och lastning av returpapper som kört in till en terminal.

-Under förra gruvdriften hade vi ett stort uppdrag här på hemmaplan och tyvärr förlorade vi en del pengar i deras konkurs,  allt gick på högfart. Det är bra att verksamheten är igång igen i ett mer sansat tempo, säger Nicklas.

Att bedriva verksamhet inom återvinning ställer höga krav med tät uppföljning, kontroller och rapportering. – en plats som används som ex omlastningscentral ser sällan speciellt trevlig ut och kan väcka åsikter men vi har rutiner och krav för hur dessa ska skötas, berättar Nicklas.

Jan-Olof berättar att det är en utmaning att rekrytera chaufförer. Bristen är stor i hela landet och det syns även här i regionen och kommunen.

– Här behöver man vara självgående samt ha kunskap inom kranköring då vi lastar och lossar containers med kranen som är monterad på lastbilen. Våra körningar går över hela länet då vi idag har uppdraget att transporter returpapper från främst återvinningstationer till centralen som ligger i Boden och även avfall från företag. Vi samarbetar en hel del med andra entreprenörer och ett av uppdragen vi jobbat länge med är transport av gods och flytt av maskiner på vindkraftsetableringen i Kompelusvaara.

Nicklas berättar om logistiken inom återvinning som kan vara uppdelad på många sätt. Att till exempel en byggarbetsplats kan ha olika aktörer inom återvinning för bortkörning av avfall då det förekommer olika entreprenörer på projektet och där varje entreprenör har egna avtal gällande återvinning.

- Det känns ibland oorganiserat och hade kunnat och behövts samordnas mer.

En ny lag kommer att börja gälla 2021 där kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen.

- Det blir en stor utmaning för glesbygdskommuner med små volymer och långa avstånd, säger Jan-Olof.

Företaget siktar på fortsatt utveckling och har börjat med sönderdelning av avfall s,k krossning och har på längre sikt planer på att flytta sin verksamhet till industriområdet på norra sidan älven i Pajala där en del verksamheten redan finns idag. Nicklas och Jan-Olof anser att kommunen har en viktig roll i näringslivet och genom tjänstepersoner med rätt kompetens och förståelse för näringslivet så ökar samverkan och goda resultat.

 

Vi tackar för besöket och önskar fortsatt lycka till!

Ulrica Hammarström och Johanna Funck

 

Jan-Olof Heikki