Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Samhall

Gudrun Greus

Samhall är ett statligt ägt aktiebolag, Sveriges största bolag med sina 25 000 medarbetare på ca 200 orter i Sverige. 46 personer av dessa arbetar i Pajala med bland annat lokalvård, butiksarbete, tvätt och transport av mat. Våra kunder på orten är både privata företag och kommunen.Samhalls affärsidé är att genom ett unikt arbetssätt och en väl utvecklad matchningsmetodik ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utvecklas genom arbete och därmed leverera viktig samhällsnytta och hållbara servicetjänster till svenskt näringsliv och offentlig sektor. - Hos oss jobbar personer som Arbetsförmedlingen anvisat utifrån att personen har en funktionsvariation och därmed har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, berättar Gudrun Greus, områdeschef på Samhall i Pajala.

 

 Hon fortsätter;

- Funktionsnedsättningen kan vara av olika slag, allt från en kropp som är sliten till psykisk ohälsa. Oavsett vilken funktionsvariation det handlar om så är vårt uppdrag att utveckla varje person, att se potentialen i varje individ. Det kan också handlar om att våra medarbetare ska visa sig själv att de duger och klarar av sitt jobb, och att man får vara den man är. Alla passar in någonstans, det gäller bara att hitta den platsen, konstaterar hon.

Samhalls vision är att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden, och det kommer att bli allt mer viktigt i samhället .

 Gudrun berättar att Samhalls värdegrund utgår från att tro på människors lika värde, att ha tilltro på individers förmåga och att det ska finnas ett värde i arbetet man utför. Våra värdeord ska alltid vara med oss och de är: Uppmärksam, Pålitlig, Engagerad

-Vår uppgift är att skapa meningsfulla, utvecklande arbeten för människor med funktionsnedsättning. Det sker på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra företag och det som skiljer oss från andra företag är att vi behovsanpassar arbetet i större omfattning än andra för att möjliggöra utveckling för varje enskild individ i dennes takt.

Det viktigaste målet Samhall har är att de anställda medarbetarna ska utvecklas så bra att de blir attraktiva på reguljära arbetsmarknaden.I hela Sverige är det ca 1500 personer som ska gå vidare till nytt jobb och i Pajala är det 4 medarbetare som ska hitta nya jobb till.

- Vi kommer nå det målet, säger Gudrun. Vår personal är otroligt ambitiös. Ibland söker företagen upp oss och då kan vi effektivt matcha rätt medarbetare till det specifika uppdraget och bland söker medarbetaren själv upp företaget hen vill arbeta på.

- Vi har en stor mängd olika arbetsuppgifter inom Samhalls och varje medarbetare får utbildning för sin yrkesroll. Det kan vara allt från lokalvårdare, chaufför, fastighetsskötare och även roller med viss del av personalledning, till exempel driftledare och teamledare. De som utbildar våra medarbetare är oftast internlärare, dvs personer som själva har en funktionsvariation. Så som ni förstår så finns det alla möjligheter att utvecklas hos oss!

Samhall ses som ett föregångsland när det gäller att ta tillvara personer med funktionsvariationer och företaget är välbesökt av delegationer från andra länder. -

- Hos oss är styrkorna alltid i fokus, där andra ser hinder ser vi möjligheter, avslutar Gudrun med.

 Tack för besöket och inblicken i er viktiga verksamhet, vi önskar er lycka till i ert fortsatta arbete.

Ulrica Hammarström, Erik Mella och Johanna Funck