Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Norrbehandling

Norrbehandling AB etablerade sin verksamhet i Pajala för snart två år sedan och VD Marcus Gustavsson och verksamhetschef Midde Hedin tog emot oss på sitt HVB-hem Garvaregården för att berätta om verksamheten, summera de två första åren och prata framtid!På Garvaregården bor 8 ungdomar i åldrarna 14-19 år och behandlingarna riktar sig till personer med psykosocial samt beteendeproblematik.  – Pajala är en bra plats att komma till när man haft det tufft, berättar Midde. Första veckorna kan det kännas ”långt bort” och litet men rätt fort brukar ungdomarna börja reflektera över byns lugn och enkelhet som något positivt för dem.

 

På behandlingshemmet jobbar behandlare och kökspersonal, en styrka på 7 personer plus vikarier men behovet av ytterligare kompetens finns.

- Vår ambition är att ha så kallat 100 % behandlande personal och i förlängningen utveckla verksamheten och kunna erbjuda även steget efter behandlingshem, så kallad utslussning där ungdomarna bor i egen lägenhet och har tillgång till visst fortsatt stöd.

Reio Rutnik och Elina Sundelin arbetar som behandlare på Garvaregården.

– Vi studerar på distans till Socialpedagoger på sidan om arbetet, en utbildning som tar ca 2 år. Vi får möjlighet att studera en del av vår arbetstid så det är jättebra, berättar Reio.

– Jag bodde tidigare i Västernorrland och har jobbat med ungdomar under många år, bland annat på ungdomsgård och när jag såg det här jobbet så blev jag nyfiken på att prova bo i Pajala och vara med i en uppstart av en ny verksamhet, berättar Elina.

För att jobba inom den här typen av vård berättar Midde om de olika studiealternativen. Man kan välja mellan att läsa till socionom, socialpedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog samt beteendevetare.  Hon betonar också vikten av att den här typen av arbetet kräver viktiga egenskaper som att vara lugn och tillitsskapande. 

-Vi rekryterar gärna lokal personal, det är bra för ungdomarna. Personal med lokal anknytning har genuin kunskap om vad man hitta på att göra för aktiviteter, det blir hjärtligt och ett lugn infinner sig när det inte är omsättning på personal och för många nya ansikten. - Det blir ofta många bra samtal när man gör vanliga saker tillsammans, vi far ofta ut och fiskar exempelvis, det är uppskattat berättar Reio.

På Gravaregården bor man i snitt 6-12 månader och ungdomarna kommer från hela Sverige. Midde berättar att skolan i Pajala är väldigt mån om att ungdomarna ska få en bra vistelse och skolgång och integrationen går bra.

- Det krävs en viss flexibilitet, anpassning och en hel del kommunikation åt bägge håll och det fungerar väldigt bra, säger Midde.

Många är delaktiga i idrottslag och nyttjar både gym och andra anläggningar flitigt.

– Föreningarna och fritidsenheten på kommunen har varit jättebra på att ta emot våra ungdomar och organisera och hjälpa så de kommer i gång och in i gemenskapen.

Hon berättar också att de skulle gärna utöka lokaler med att ha tillgång till ett garage, många av ungdomarna är intresserade av att meka och att få göra meningsfulla saker är en viktig del i deras utveckling.

-  Våra ledord på Norrbehandling är struktur, kompetens, evidens samt att det skall vara genuint och familjärt, det ser vi som det viktigaste. Pajala bidrar och möjliggör arbetet genom att det är lagom stort och har ett bra geografiskt läge. Det är tryggt och det finns stora och nära kontaktnät samt att naturen har en väldigt positiv effekt på tillvaron. Vi har ett bra samarbete med övrigt näringsliv där ungdomarna kan söka praktikplatser, föreningarna erbjuder gemenskap och aktiviteter, samarbetet med kommuns enheter och exempelvis polisen fungerar bra. Det finns väldigt många fördelar med ett litet samhälle, berättar Marcus.

-  När vi startade så märkte vi av en del oro, berättar Marcus. Det beror nog på okunskap, det är nog rätt vanligt att man reagerar så, säger han. – Ja bland får man många tokiga påståenden om ens jobb, fyller Elina i, men vi hoppas att folk hellre frågar, vi berättar gärna.

Elina berättar att Ungdomsgården är väldig viktig för både boendets ungdomar men även för alla ungdomar. Att det finns en bra plats att vistas på är ett steg i rätt riktning och här krävs att man skolar in barnen redan när de är yngre och skapar en kultur av att vara på ungdomsgården istället för att hänga runt på byn eller stan.

- Efter klockan 22 på kvällarna händer sällan bra saker, säger Midde.

-  Vi deltar gärna i arbetet för hur vi gemensamt ska lyckas med kompetensförsörjningen, både inom vården men även i Pajala som helhet. Vi måste alla bidra till att synliggöra och skapa möjligheter så att fler upptäcker Pajala. Alla gynnas av att det går bra för varandra, avslutar Marcus.

Tusen tack för ett intressant besök. Stort lycka till

Erik Mella

Johanna Funck

Besök www.norrbehandling.se