Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Meän Raatio

Pia Lakkapää

-        Jag drivs av att låta människor komma till tals, och att lyfta vardagen vi lever i här i gränslandet, berättar Bertil Isaksson. I 32 år har han jobbat som reporter på Sveriges Radio och har haft nordkalotten och Barentsregionen som sitt bevakningsområde. ”Du är den sista reportern som kommer dra i det här med meänkieli” sa jag åt Eva Kvist när hon började för sex år sedan. - Så fel jag hade.

 

Inom fokusområdet för media, kultur och kreativa näringar så promenerade vi en trappa ner från kommunhuset och in på Sveriges Radios nordligaste radiostation Meänraatio där vi fick träffa reportrarna Pia Lakkapää, Eva Kvist, Rolf Digervall, Regina Veräjä, Bertil Isaksson och den nytillträdde programchefen Armi Rousu för att prata om meänkieli, vikten av att rapportera lokalt och hur det är att jobba som reporter.

-         Vi har alla våra egna intresseområden och olika bakgrunder, det blir en naturlig bevakningsspridning, säger Rolf Digervall.

Bevakningen via teve och tidning har minskat kraftigt senaste åren och de lokala nyheterna har tenderat att ofta komma i skymundan. 

-        Tack vare EU-direktiv och Regeringens lagstadgande av meänkielin som ett av Sveriges fem minoritetsspråk kan vi ha en lokal radiokanal. Det innebär närvaro, samtal med medborgarna, nyhetsbevakning och språkförvaltning. Människorna på platsen har en röst och kanal att höras i och språket pratas formellt, säger Eva Kvist.

Här på stationen är arbetsspråket meänkieli och från att varit ett ensamarbete för Bertil under många år fylls nu kontoren och studios av en livlig skara reportrar.

Förutom personalstyrkan vi träffar under besöket så jobbar även Henrik Niva från Uppsala-stationen och Stig Karlström som kommer in och jobbar med klipp och redigering vid behov.

-        Vi märker ett stort intresse för vår station och vi har lyssnare från hela Sverige. Ungefär en tredjedel del av norrbottningarna lyssnar på våra sändningar. Finnmix är det mest populära programmet och lyssnarna är långt ifrån bara meänkieli-talande, berättar Regina Veräjä.

Meänraatio är en rikstäckande station och jobbar brett med både nyheter, program för barn och ungdomar, gränsöverskridande bevakning med ett internationellt perspektiv och lokalbevakning, underhållning och kunskap. Gränslöst, Meänraatio och Finnmix är bara några av de olika programmen som sänds under veckan.

-        Musiken vi spelar är väldigt uppskattad, det är mestadels musik på finska och meänkieli. Vi använder också språket i skrift på hemsidan och i sociala medier och översätter en del så att även icke-meänkielitalande hänger med, berättar Regina.

Regina och Eva yfter aspekten med att språken är en av Pajalas unika nischer.

-  Vi har ett samhälle som erbjuder väldigt mycket service på meänkieli som alla kanske inte tänker på. Exempelvis i butiker, inom vården. Det är rätt unikt och värdefullt, säger Regina.

-        Det börjar ju egentligen hemma, med barnen säger Pia Lakkapää, som innan hon började jobba som reporter var med och startade upp en förskola med meänkieli-inriktning i Pajala.

Hon fortsätter - Risken med att om det bara används och lärs ut i förskolan och inte i fortsatt undervisning i skolan i äldre åldrar så signalerar man inte att det är viktigt eller värdefullt. Kommunen ska ju gå i bräschen här och tänka på helheten.

-        Om vi föräldrar är stolta över språket och vår identitet så kommer barnen också bli intresserade, säger Eva Kvist. Det gäller att använda språket, och det är viktigt att det har en funktion och används i riktiga sammanhang, säger hon.

Hur kan fler unga inspireras av att just intressera sig för att studera och jobba med media, journalistik och radio här i Tornedalen?

– Vi bor ju i ett väldigt intressant område, inte alls i periferin. Jag är stolt att jobba som reporter med språket och i just det här området där det alltid hänt så många intressanta världshistoriska händelser, säger Bertil.

Regina fortsätter;

-        Vi har haft öppet hus för att visa upp verksamheten här och vi skulle gärna träffa fler skolelever för att berätta om det både viktiga och intressanta yrket som reporter och journalist, det finns så många spännande sätt att jobba på med all ny teknik.

 

Stort tack för ett trevligt besök i studion och en närmare inblick i ert arbete!

Ulrica Hammarström, Erik Mella och Johanna Funck