Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Korpilombolo Kultur AB

När vi besöker Kulturhuset i Korpilombolo i november är det full fart med förberedelser och planering inför årets stora händelse i Pajala kommun som genomförs för det 15: e året i rad, Nightfestival 2019. Vi har träffat företagsledarna och eldsjälarna Linnéa, Märta och Karin Nylund, systrarna som driver företaget Korpilombolo Kultur AB och som tillsammans med Korpilombolo Kulturförening arrangerar den tretton dagar långa festivalen.

 

Kulturhuset med sin restaurang i den före detta järnhandeln mitt i byn är en välbesökt mötesplats och inom företaget finns även boendet Villa Gaspár och Hotell Bolombolo. Det ligger ett omfattande samhälls-, kultur- och glesbygdsengagemang som motiv för verksamheterna med de många aktiviteterna i den sydliga delen av kommunen.

- Jag har ju en dröm, jag vill visa att det går att göra mycket här, och jag vill visa på bredden av ett samhälle. Men det är bråttom, vi är så få kvar här, säger Märta Nylund.

Den tretton dagar långa festivalen har sitt ursprung i att Korpilombolo förekommit i den svenskättade, colombianske författaren och diplomaten Leòn de Greiffs verk. Byn framställs i böckerna från 1920-talet som ”den absoluta tillflyktsorten” och efter ett symposium med Umeå och Stockholms universitet samt Pajala kommun år 2004 föddes idén om att hylla bilden av Korpilombolo och främst natten.

- De olika evenemangen har ca 5000 besökare och en del kommer långt ifrån. Förutom bokningar och program så är boende och mat en rolig men tuff utmaning. Kulturen binder samman samhället och här får vi tillfälle att visa vår by och polarnatten för hela världen och ta hela världen till byn, säger Linnéa.

Föreningen har mellan 150-300 medlemmar och har förutom Nightfestival ett brett utbud av tjänster. SFI-utbildning, gravvård, gräsklippning och snöskottning för att bara nämna några saker och i personalstyrkan finns fyra anställda.

Linnea, Karin och Märtas driv är något utöver det extra. Förutom att ha öppet restaurangen och Kulturhuset 7 dagar i veckan med den viktiga knytpunkt det blivit så tar föreningen hand om Bussgods-terminalen och har öppet tre timmar varje vardag för att sköta aviseringar och lämna ut paket och gods. En tjänst som i dagsläget inte är en bra affär och som ska utvärderas efter nyår för att se om det ska fortsätta.

Kulturhuset i Korpilombolo har en viktig servicefunktion där bland annat nya invånare, besökare och pensionärer får hjälp och utbudet påminner om konceptet ”Servicepunkt” som redan finns i några kommuner i länet. Hjälpen kan vara att exempelvis ha kontakt med myndigheter, tyda brev, boka tid eller ringa ett viktigt samtal.

- Vi är så långt ifrån alla myndigheter och kan man inte språket eller om den digitala tekniken tjorvar så blir det bekymmer säger Linnéa. Mycket av vår service kan vi inte ta betalt för utan vi gör det som medmänniskor. Vi gör ju egentligen en del av kommunens och olika myndigheters jobb. Om inte en plats har en god service och infrastruktur så är det svårt att motivera folk att bo kvar och det är svårt att locka nya invånare också.

Föreningen har också hand om Handlarturen, där man som boende i någon av byarna utanför kan åka med en buss till affären här i Korpilombolo och få handla och träffa folk.

– Vi är väldigt glada att ha en så fin matbutik i Korpilombolo, ett otroligt bra sortiment och god service! Säger Linnéa och fortsätter,

– Turen är väldigt uppskattad, men det är också en tjänst som är svår att få ekonomi i trots stöd från kommunen. Slutar vi med det så är det risk att folk blir ensamma och att de får svårt att kunna göra ärenden som behövs. Allt är ett resultat av centraliseringen i Sverige. Vi tvingas resa långt för att kunna uträtta viktiga ärenden, infrastrukturen är inte anpassad efter hur det är att bo och verka här, allt tar väldigt mycket tid och har en negativ inverkan på miljön.

Hur är det att vara företagare inom kulturnäringen?

- Vi har alla tre arbetat inom skolans värld förut och det här blir som en naturlig förlängning, vi har alltid brunnit för att vara förebilder och visa på att det går att förverkliga ideér. Kulturen är så viktigt för människor, den bidrar till bättre hälsa, kreativitet och goda relationer. Den är däremot svår att ta betalt för vilket leder till dålig lönsamhet för de som vill arbeta med det och statusen är svår att höja. Många förväntar sig inte att det ska kosta på hemmaplan och vi har också valt att ha väldigt förmånliga inträdespriser på festivalen bara för att fler ska delta, berättar Linnéa.

Människor som reser idag värderar kultur och möten med lokalbor väldigt högt. Man vill lära sig något och träffa genuina människor som bor och lever på platsen. Hur kan kultur, konst och historia här i vår kommun vara en del i den utvecklingen?

- Här finns mycket att visa upp och det skulle finnas stora möjligheter att utveckla den här på plats tillsammans med besöksnäringen men tyvärr är vi så pass få så det är begränsat med resurser, vi har däremot alldeles nyligen fått ett nytt företag till byn som nu startar ett kulturcentrum, Polearth, vi ser fram emot att samarbeta och få in yngre krafter i både byn och kultursektorn, berättar Linnea.

Företagsledarna ser utmaningar i de ansökningsprocesser som ofta är långdragna och tidskrävande. Att företagen måste ligga ute med stora summor pengar i förskott minskar småföretagandets förutsättningar att utvecklas. De efterfrågar stöd hos kommunen för hjälp med ansökningar av olika slag.

- Det saknas ett glesbygdsperspektiv i allt detta. Glesbygden tenderar att alltid hamna sist, det skulle vara intressant att vända på det för en stund, att små samhällen med små resurser skulle behöva få komma först i ledet och få möjlighet att komma in i en positiv spiral, säger Märta.

Generationsväxling är något som Linnéa, Märta och Karin börjat funder på.

- Givetvis vill vi hitta någon som kan arbeta vidare med festivalen och också bibehålla den här viktiga samhällsfunktionen och mötesplatsen som vi skapat här, det behövs för att vara en välkomnade kommun och by avslutar Linnea.


Tusen tack för ett inspirerande och viktigt möte!

Ulrica Hammarström, Erik Mella och Johanna Funck